Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Çim Bitkileri Yetiştiriciliği TB318 6. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çim tesisinde kullanılan türler hakkında bilgi vermek ve tesisin kurulmasındaki özel yöntemleri tartışmak
Dersin İçeriği Çim bitkilerinin tanımlanması ve önemi, yetiştirme teknikleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Çim tesisinde kullanılan türler hakkında bilgi sahibi olmak
- Tesisin kurulmasındaki özel yöntemleri öğrenmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Çim bitkilerinin genel morfolojik özellikleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Çim alan tesisinde kullanılan bitkileri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Çim bitkileri ekolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Ekim öncesi yabancı ot kontrolü, drenaj, elektrik ve su vb. şebeklerin döşenmesi, çim toprağının hazırlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Çim toprağının ıslahında kullanılan maddeler, toprağın serilmesi, gübreleme, toprak fumigasyonu Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
6. Hafta Tohum karışımları, ekim, ekim sonrası sulama, biçim Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Çim bitkilerinde vejetatif üretim Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta arasınav
9. Hafta Rulo çim yapımı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Çim bitkilerinde GENERATİF üretim Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Bakım: yosun, liken ve alglerle mücadele, sulama, biçim Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Çim bitkierinde Yabancı otları tanıam Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
13. Hafta Tohum Üretiminde dikkat edilmesi gerekli hususular Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Bakım: Kumlama, silindirleme ve havalandırma; Hastalık ve zararlılarla mücadele, yıpranan çim örtüsünün yenilenmesi, organik artıkların toplanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
Çim Bitkileri Yetiştiriciliği (Avcıoğlu ve ark., 1997)
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 40,60
PY7 4 4 4 40,60
PY9 3 3 3 40,60
PY10 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 10 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0