Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Doğa ve Tarım TB327 5. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğanın genel yapısının ve tarımın günümüze kadar geçirdiği aşamaların Yerküre'ye etkilerinin öğrenilmesi sonucunda doğa ile dost sürdürülebilir bir tarım anlayışının ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Doğal yaşam sistemleri ve tarımsal sistemler tanıtılır. İnsanlığın gelişimiyle birlikte tarımın ortaya çıkışı ve günümüze kadar geçirdiği gelişim aşamaları anlatılır. Tarımsal gelişmelerin kazanımlarının yanında Yeryüzü ve yaşam için yarattığı sorunlar irdelenir. Doğayla dost sürdürülebilir tarım hakkında bilgi sunulur. Gezegenin ve insanlığın geleceği için tarımda yapılan ve yapılabilecek gelişmeler hakkında bilgiler verilir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenciler doğal yaşam sistemlerinin yapısını ve Yerküre'deki dengeyi öğrenir.
- insanlığın gelişimiyle birlikte tarımın ortaya çıkışı ve günümüze kadar geçirdiği gelişim aşamaları hakkında bilgilenir.
- tarımsal gelişmelerin kazanımlarının yanında Yerküre için yarattığı sorunları kavrar.
- gezegenimizin ve insanlığın geleceği için tarımda yapılmış olan ve yapılabilecek gelişmeler hakkında bilgi ve farkındalık kazanır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Doğal yaşam sistemlerinin yapısı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Yerküre'deki doğal sistemlerin bağlılığı Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta tarımsal sistemlerin yapısı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Tarımın ilk ortaya çıkışı ve ilkel toplumlarda tarım ve doğaya etkileri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Şehirleşmeyle birlikte geleneksel tarım yöntemlerindeki gelişmeler ve doğaya etkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Farklı ülkelerde geleneksel tarımda gelişmelerin doğaya etkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Endüstri devrimi, tarım ve doğaya etkileri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta arasınav
9. Hafta Tarımda yaşanan teknolojik gelişmelerin doğaya etkileri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Türkiye de tarım tarihinde yaşanan gelişmeler ve doğaya etkileri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
11. Hafta Laboratuvarlarda üretilen tarım ürünleri ve insanlığa etkileri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
12. Hafta Yerküre'deki sürdürülebilir tarım örnekleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Ülkemizde sürdürülebilir tarım örnekleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Doğal tarım Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
öğretim üyesinin hazırladığı ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY5 4 4 4 4 4 40,60
PY6 4 4 4 4 4 40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 15 30
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0