Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Gübreler ve Gübreleme TB323 5. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste gübrelere ilişkin genel kavramlar ve bitki beslenmesinde dikkat edilecek kriterlerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği Bu derste gübrelere ilişkin genel kavramlar ve bitki beslenmesinde dikkat edilecek kriterlerin öğretilmesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bu derste gübrelere ilişkin genel kavramlar
- tarımda gübrelerin önemi
- gübrelerin fiziksel özellikleri ve topraktaki tepkimeleri
- toprağa uygulanacak gübre miktarının hesaplanmasının öğrenilmesidir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Gübrelere ilişkin genel kavramlar Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Gübrelere ilişkin genel kavramlar Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Tarımda gübrelerin önemi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta Tarımda gübrelerin önemi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta Gübrelerin fiziksel özellikleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Gübrelerin fiziksel özellikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Gübrelerin fiziksel özellikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Topraktaki tepkimeleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Topraktaki tepkimeleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Toprağa uygulanacak gübre miktarının hesaplanması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
12. Hafta Toprağa uygulanacak gübre miktarının hesaplanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Toprağa uygulanacak gübre miktarının hesaplanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Toprağa uygulanacak gübre miktarının hesaplanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kaynağı: 492. 2.Kacar, B., Katkat, A., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yayıncılık, Ankara, 975 s. 3.Sağlam, M. T. 1997. Gübreler ve Gübreleme. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 149, Ders Kaynağı: 74, Tekirdağ
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Araştırma 1 10 10
Ödev 1 1 16 16
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0