Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tohumluk Fizyolojisi TB315 5. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tohum oluşumu, olgunlaşma, hasat, depolama, tohum canlılığı ve gücü ile fizyolojik bilgileri öğrenmek
Dersin İçeriği Tohum oluşumu, olgunlaşma, hasat, depolama, tohum canlılığı ve gücü ile fizyolojik bilgileri öğrenmek
Ders Öğrenme Kazanımları - Tohum oluşumunu ve olgunlaşmasını ve bunlarla ilişkili fizyolojik olayları öğrenir
- Tohum hasadı, kurutma ve depolama fizyolojisini öğrenir
- Tohum işleme ile tohum fizyolojisi arasındaki ilişkinin önemini kavrar
- Tohum canlılığı ve gücü ile ilgili ilkeleri kavrar
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tohum çimlenme fizyolojisi dersinin amaç ve içeriğinden kısaca bahsedilecektir. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tohumlarda, çimlenme, tohum yapısı ve bileşenleri konusunda kısaca açıklamalar yapılacaktır. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Bitkilerde üreme ;eşeyli üreme,eşeysiz üreme tohum dışında bitki kısımları ile üreme ,apomiksis ile üreme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Tohum oluşumu ( microsporogenesis ve microgametogenesis-macrosporogenesis ve megagametogenesis). Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Tozlanma ve döllenme-embriyo ve endorpermin gelişmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
6. Hafta Tohum morfolojisi (tohum morfolojisi,buğdaygillerde tohum, baklağillerde tohum,yağ bitkilerinde tohum) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Tohum fizyolojisi (tohumlarda olgunlaşma sonrası dinlenme dönemi ve durgunluk-Dormancy)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tohum yapısı (embriyo, endosperm, tohum kabuğu (testa), depolama rezervleri (karbonhidratlar, yağlar ,proteinler ve diğer bileşenler). Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
10. Hafta Tohum yapısı (embriyo, endosperm, tohum kabuğu (testa), depolama rezervleri (karbonhidratlar, yağlar ,proteinler ve diğer bileşenler). Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tohum yapısı (embriyo, endosperm, tohum kabuğu (testa), depolama rezervleri (karbonhidratlar, yağlar ,proteinler ve diğer bileşenler) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Tohum gelişimi ve olgunlaşma (Danelerde madde birikimi). Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Bazı tarım ve endüstri yönleriyle : tohum ve çimlenme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Zirai açıdan tohum ekolojisi (iklim, ışık ve sıcaklık ,yağış ve nem, rüzgar), Tohumluk üretimi ( koruma ve izolasyon,tohum yatağının hazırlanması ,tohumluk ve aşılanması ,ekim zamanı ve yöntemi ayıklama yabancı otlar ,tamamlayıcı tozlanma, gübreleme ve sulama hastalık ve zararlıların kontrolu hasat ve harman ) Tohumluk üreticileri konularında açıklamaları ve Tohuım depolanması (depolamada tohum canlılığını etkileyen faktörler) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I ve II. (Ed. Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama Bewley J.D. and Black M. (2006) Seeds physiology of development and germination. pp 445 , second edition. DESAİ,B.B (2004) Seeds Handbook :Biology,production,processing and storage second edition revised and expanded .pp 786.Marcel Dekker,Inc New York.Basel. ŞEHİRALİ,S (1989) tohumluk ve teknolojisi –Ankara üniv. Ziraat fak. Tarla bit böl. Ankara. Savage ,W,E,F.,Metzger ,G,l. (2006) Seed dormancy and the control of germination .DOI: 10.1111/j.1469-8137.2006.01787.x (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2006.01787.x/full#jumpTo) Şehirali, S. 1989. Tohumluk ve Teknolojisi Ders Notları.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
PY10 3 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 30 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0