Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Organik Hayvancılık Prensipleri ZDF248 4. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Organik çiftlik hayvanları ile ilgili temel bilgiler verilerek, ziraat mühendisi adaylarında organik hayvancılık kültürünün oluşturulması ve yerleştirilmesi
Dersin İçeriği Organik hayvansal üretimin tanımı, gelişimi, Dünyada ve Türkiye’de durum, yasal düzenlemeler, sertifikasyon süreci ve denetim, türlere göre organik hayvancılığın temel ilkeleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Dünya ve Türkiye organik hayvancılığı
- Organik hayvanların, üreme, davranım, büyüme ve gelişme süreçlerinin temelleri
- Organik çiftlik hayvanlarının yaşama ve verim için nasıl besleme yapılacağı
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dünya ve Türkiye’de organik hayvansal üretim. Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Evrim ve Evcilleştirme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Organik çiftlik hayvanlarında Büyüme ve Gelişme Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Evcil hayvanlarda üreme Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Organik çiftlik hayvanlarında Meme ve Laktasyon fizyolojisi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
6. Hafta Organik çiftlik hayvanlarında davranım Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Ekoloji ve Çevre Fizyolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Org. çiftlik hayvanlarının sindirim sistemleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
10. Hafta Organik çiftlik hayvanlarının yaşama payı ve verim payı ihtiyaçları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
11. Hafta Organik çiftlik hayvanlarının yaşama payı ve verim payı ihtiyaçları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Organik hay. büyüme ve gelişme çağında besleme Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Organik Dölerme beslemesi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Organik besi ve süt sığırlarının beslenmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
Bayram.B. 2015. Organik Hayvansal Üretim. Gündüz Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık, Trabzon.
Şayan, Y.ve M. Polat, 2004.“Development of Organik Animal Production in Turkey”. 3 rd Safo Workshop, EnhancingAnimal Security and Food Safety in Organik Lıvestock Systems, 16-18th September, Falenty, Poland. 153-165.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY2 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 40,60
PY5 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0