Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarım Sektöründe Pazarlama ZDF216 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere pazarlamanın temel ilkelerini ve tarımsal pazarlamanın fonksiyonları, politikaları ve uygulamalarının öğretilmesidir
Dersin İçeriği Pazarlama ve standardizasyonun tanımı ve konusu, pazarlama yönetimi kavramı, tarımsal pazarlamanın içinde yönetsel yaklaşımın fonksiyonu, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararları açısından tarım ürünleri ve uygulamaları
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenciler pazarlamanın temellerini öğrenir
- Pazarlama araştırmalarını planlamayı ve uygulamayı öğrenir
- Üreticilerin ve sanayicilerin pazarlama problemlerini anlamayı ve çözüm sunmayı öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Pazarlamanın ve tarımsal pazarlamanın tanımı ve ekonomik gelişmede pazarlamanın rolü Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Talep kavramı ve pazarlamadaki rolü Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Talep esneklikleri ve tarım ürünleri talebinin özellikleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta Arz kavramı, tarım ürünleri arzının özellikleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Tarım ürünleri pazarlama karması, ürün geliştirme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Tarım ürünlerinde fiyatlandırma, tarım ürünleri fiyatlarının oluşumu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Dağıtım kavramı, tarım ürünlerinin dağıtımı, kanallar ve aracılar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Perakende pazar, perakendecilik, perakendeci formatları ve özellikleri, tarım ürünlerinin depolanması ve ambalajlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tutundurma kavramı, tarım ürünlerinde reklam kullanımı, pazarlama organizasyonları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Ticaret borsaları, vadeli işlem borsaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Vadeli işlem borsalarının unsurları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Pazarlama araştırmaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Yurdakul, O. 1996. Tarım Ürünleri Pazarlaması. Ç.Ü.Z.F. Yayınları No:127, Güneş,T.,1996. Tarımsal Pazarlama. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1467
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY3 4 4 4 4 40,60
PY4 4 4 4 4 40,60
PY6 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0