Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Örtüaltı Yetiştiriciliği ZDF208 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Örtüaltı tarımı ile ilgili temel bilgileri edinerek, önemli sebzeler ve meyvelerin örtüaltı yetiştiricilinde karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği Örtüaltı tarımının tarihçesi, tarımdaki yeri ve önemi, Bitkisel üretimde kullanılan örtü tipleri, seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimini etkileyen faktörler, sera planlamasının temel prensipleri, sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları, sera klima düzenlemesi, sera toprağının hazırlanması, sera bitkilerinde sulama ve drenaj sistemleri, topraksız kültür sistemleri, örtüaltına bazı önemli sebze ve meyvelerin yetiştiriciliği.
Ders Öğrenme Kazanımları - Örtüaltı sebze yetirtirciliğinin tarımdaki yeri ve önemini kavrar
- Açıkta ve örtüaltı yetiştiricilik arasındaki farkı öğrenir.
- Örtüaltı tarımında kullanılan sistemleri, ekipmanları ve ortamları öğrenir.
- Örtüaltı tarımında kullanılan yetiştirme yerlerini tanır.
- Örtüaltı yetiştiriciliğinde kullanılan kültürel uygulamaları tanır ve öğrenir.
- Örtü altında yetiştirilen önemli sebzelerin yetiştiriciliğini öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sera ve seracılığın tanımı, örtü sistemleri. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Seraların sınıflandırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Sera yerinin seçiminde etki eden faktörler. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Sera kuruluşu sırasında özen gösterilmesi gereken konular Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Sera klima düzenlemesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Seralarda toprak hazırlama ve sulama Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Örtüaltında domates yetiştiriciliği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Örtüaltında hıyar yetiştiriciliği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Örtüaltı biber yetiştiriciliği Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Örtüaltı patılıcan yetiştiriciliği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Dünya’da ve Türkiye’de örtüaltı meyve yetiştiriciliğinin gelişimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Örtüaltı meyve yetiştiriciliğinde kullanılan yetiştirme yerleri, örtü sistemleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Örtüaltında yetiştirilen yumuşak ve sert çekirdekli meyve türleri ve tropik, subtropik ve üzümsü meyve türleri Ders Saati Arazi Çalışması Görsel Sunum
Kaynaklar
1.Handouts 2.Sevgican, A., 2002. Örtüaltı Sebzecililiği Cilt I. EÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No : 528, İzmir. 3.Ertekin, Ü., 2002. Seracılık ve Örtüaltı Yetiştiriciliği. Mars Matbaası, Ankara. Internet resources 4.http://www.bahçesel.com.tr
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 2 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 2 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 3 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 14 1 14
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 22 22
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0