Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Meyve Yetiştiriciliği ZDF221 3. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hülya ÜNVER
Dersi Verenler Prof. Dr. Hülya ÜNVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Meyvecilik konusunda genel bilginin öğrencilere aktarımı.
Dersin İçeriği Meyve kültürünün tarihçesi, ekonomik önemi, meyve tür ve çeşitleri, anaçları, biyolojik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, ekolojik koşullar, bahçe planlama ve tesisi, kültürel uygulamalar (terbiye ve budama, seyreltme, toprak işleme, yabancı ot kontrolü, gübreleme, sulama, tarımsal savaşım ve hasat yöntemi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Türkiye’de ve dünyada yetiştirilen meyve tür ve çeşitlerini tanır, ekonomiye olan katkılarını değerlendirebilir, bunların ekolojik koşulları, morfolojik, biyolojik ve fizyolojik özellikleri hakkında genel bilgiler kazanır.
- Meyve bahçesi planlama ve tesisini, anaçları ve meyve bahçelerinde uygulanan kültürel işlemleri (terbiye ve budama, ürün seyreltmesi, toprak işleme, yabancı ot kontrolü, gübreleme, sulama, tarımsal savaşım) bilir.
- Meyvelerde hasat kriterlerini ve hasat uygulamalarını bilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Meyvecilik kültürünün tarihçesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati
2. Hafta Dünya’da ve Türkiye'de yetiştirilen meyve tür ve çeşitleri ve bunların sınıflandırılması Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
3. Hafta Meyveciliğin ekonomik önemi, ülkemizin ve dünyanın meyve üretim alanları, miktarları, verim ve ticaret verileri. Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
4. Hafta Meyvecilikte ekoloji. Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
5. Hafta Meyve ağaçlarında dal ve tomurcuk yapıları. Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
6. Hafta Meyve türlerinde çiçek ve meyve yapıları. Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
7. Hafta Tozlanma, döllenme ve meyve tutumu. Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Meyve ağaçlarında dinlenme, periyodisite ve çiçeklenme Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
10. Hafta Meyve bahçesi tesisi. Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
11. Hafta Meyve ağaçlarında budama ve terbiye. Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
12. Hafta Meyve bahçelerinde toprak işleme ve gübreleme. Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
13. Hafta Meyve bahçelerinde sulama, tarımsal savaşım ve ürün seyreltmesi. Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım
14. Hafta Meyvelerde olgunluk kriterleri ve hasat uygulamaları. Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları: 128, Ders Kitabı: 11 Özbek,S. 1977. Genel Meyvecilik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No.6. Ağaoğlu, S. ve ark. 1995. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve geliştirme Vakfı Yayınları No:4. Gerçekçioğlu R., Bilginer Ş, Soylu A. 2008. Genel Meyvecilik kitabı, Nobel Yayıncılık, 480 sayfa. Poincelot, R.P. 1980. Horticulture: Principle and Practical Applications, Prendice Hall, Inc, Englewood Cliffs, N.J.07632.USA Westwood, M.N. 1993. Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture. 3rd ed. Timber Press Inc., Portland, Oregon, USA.
Diğer Kaynaklar: Ders Notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 40,60
PY2 5 5 5 5 40,60
PY7 5 5 5 5 40,60
PY8 5 5 5 5 40,60
PY9 5 5 5 5 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 11 11
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0