Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi ZDF217 3. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencileri, sütün oluşumu, bileşimi ve kalite özellikleri ile süt ürünlerinin üretim prosesleri konusunda temel kavram ve prensipler hakkında bilgilendirmektir
Dersin İçeriği Sütün genel bileşiminin ve kalitesine etki eden faktörler ile çeşitli süt ürünlerinin üretiminin anlatılması
Ders Öğrenme Kazanımları - Sütün oluşumu konusunda bilgi sahibi olma
- Sütün bileşenleri ile besleyici özelliği hakkında bilgi edinme
- Sütün kalite özellikleri hakkında bilgi edinme
- Süt mikrobiyolojisi hakkında bilgi edinme
- Süt ürünlerinin üretimi ve üretimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi edinme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sütçülüğün tarihsel gelişimi ve süt oluşumu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Çeşitli hayvanların sütleri ve özellikleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Milking methods, milk composition and affecting factors on milk composition Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta Sütün fiziksel ve kimyasal özellikleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Süt mikrobiyolojisi, kontaminantlar ve inhibitörler Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
6. Hafta Sütün taşınması, kabulü ve ön işlemler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Süt İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta ara sınav
9. Hafta İçme Sütü Üretim Teknolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Yoğurt, ayran ve kefir üretimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Peynir üretim teknolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Geleneksel Peynir Çeşitleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Tereyağı Üretim Teknolojisi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Süt Tozu Üretimi ve Dondurma Üretimi Teknolojisi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
Süt Teknolojisi: Sütün Bileşimi ve İşlenmesi (Prof. Dr. Mustafa Metin) Advanced Dairy Chemistry (Volume 1, 2, 3) (Edited by P.F. Fox) Dairy Chemistry and Biochemistry (Edited by P.F. Fox, P.L.H. McSweeney), Akın, N. 2004. Modern Süt Ürünleri Teknolojisi. Konya. Metin, M., Ozturk, G.F. 2002. Süt Mamulleri Analiz Yöntemleri, Sütün Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizleri, EMYO Yayınları, No:24. Demirci, M., Şimşek, O. 1997.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 4 4 40,60
PY2 4 4 4 4 4 4 40,60
PY3 3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 3 3 40,60
PY5 3 3 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 3 3 40,60
PY8 4 4 4 4 4 4 40,60
PY9 3 3 3 3 3 3 40,60
PY10 4 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 16 16
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0