Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Moleküler Biyoloji TB207 3. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genetik çalışmalar yapabilmek için gerekli olan temel bilginin edinilmesi,moleküler düzeyde hücre içi metabolizmik faaliyetlerin kavranması, genetik çalışmalar hakkında temel bilgiye sahip olmak
Dersin İçeriği Genetik çalışmalar yapabilmek için gerekli olan temel bilginin edinilmesi,moleküler düzeyde hücre içi metabolizmik faaliyetlerin kavranması, genetik çalışmalar hakkında temel bilgiye sahip olmak
Ders Öğrenme Kazanımları - Genetik çalışmalar yapabilmek için gerekli olan temel bilginin edinilmesi
- moleküler düzeyde hücre içi metabolizmik faaliyetlerin kavranması
- genetik çalışmalar hakkında temel bilgiye sahip olmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Moleküler biyolojiye giriş Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Hücre ve bileşenleri, hücre yapıları ve fonksiyonları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Nükleik asitler ve proteinlerin yapı ve fonksiyonları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Genetik materyal çeşitleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Hücre döngüsü Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta DNA onarım mekanizmaları ve mutasyonlar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Genetik materyalin paketlenmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta arasınav
9. Hafta Genetik kod ve genin fenotipte ifadesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Protein sentezi (translasyon) (ribozomlar, protein sentez mekanizması, prokaryot ve ökaryotlarda kıyaslama, moleküler şaperonlar, protein sentezi sonrası modifikasyonlar) Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta DNA’nın ikincil yapıları, Restriksiyon ve modifikasyon işlemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Genin fenotipteki ifadesinin düzenlenmesi ve operon kavramı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Moleküler biyolojide kullanılan bazı teknikler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta DNA dizi analizleme metotları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Hücrenin Moleküler Biyolojisi, (çeviri editörleri: N.Buyru, N.Dalay, M.Özgüç, M.Öztürk, M.Sakızlı), Tuba yayınları, 1463 sayfa, 2008
Moleküler Biyoloji, Prof.Dr. Zafer Bahçeci, Göktuğ yayıncılık, 323 sayfa, 2007
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 40,60
PY10 3 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Araştırma 1 15 15
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0