Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Termodinamik ZDM104 2. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Bekir ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders lisans öğrencilerine Dinamik kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve öğrencilere lisans eğitimi süresince alacakları dersler hakkında temel bilgileri/kavramları önceden kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Termodinamiğin temel kavramları, enerjinin biçimleri, sistem ve özellikleri, basınç ve sıcaklık kavramları, termodinamiğin sıfırıncı yasası, saf maddenin fazları, hal değişimleri, ideal gazlar, sıkıştırılabilme çarpanı, Termodinamiğin 1. yasası, kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Termodinamiğin 2. yasası, tersinir ve tersinmez hal değişimi, Carnot çevrimi, ısı makinası, soğutucular, ısı pompası, entropi, tersinir sürekli akış işi, tersinir iş ve tersinmezlik, gaz akışkanlı güç çevrimleri, Otto ve Dizel çevrimi, soğutma çevrimleri, gaz buhar karışımları, Su buharının termodinamik özellikleri, nemli havanın termodinamik özellikleri ve iklimlendirme işlemleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Dinamik ile ilgili temel bilgi birikimi edinilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Doğrusal hareket, yer, hız ve ivme, maddesel noktanın hareketinin belirlenmesi, Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Doğrusal hareket, yer, hız ve ivme, maddesel noktanın hareketinin belirlenmesi, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
3. Hafta Doğrusal hareket, yer, hız ve ivme, maddesel noktanın hareketinin belirlenmesi, Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Doğrusal hareket, yer, hız ve ivme, maddesel noktanın hareketinin belirlenmesi, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Eğrisel hareket, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Yer vektörü, Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Hız ve ivme, Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Hız ve ivmenin dik bileşenleri, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
10. Hafta İş ve Enerji, Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta İmpuls ve Momentum, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Impulse and Momentum, Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Rijit Cisimlerin Kinematiği, Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi. Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
H. Özoklav, Kinematik (Dinamik I), Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1986.
S.S. Tameroğlu, Dinamik, Birsen Basın Yayın, İstanbul, 1996.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY1 2 2 40,60
PY2 2 2 40,60
PY4 2 2 40,60
PY7 2 2 40,60
PY8 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 15 30
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0