Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Teknik Resim ZDM102 2. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders lisans öğrencilerine Teknik Resim kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve öğrencilere lisans eğitimi süresince alacakları dersler hakkında temel bilgileri/kavramları önceden kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı, çizgi çizme tekniği, geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, görünüş tamamlamak, ölçek ve ölçülendirme, kesit görünüşler, perspektif resimler, yapı (mimari) ve sulama projelerinde kullanılan lejant bilgileri, yapı projelerinin hazırlanması, örnek bir tarımsal yapı projesi çizimi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Teknik Resim ile ilgili temel bilgi birikimi edinilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Geometrik çizimlerin çizdirilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Autocad’de uygulanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Geometrik çizimlerin yüzey çizimlerinde uygulanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta İzdüşüm yöntemleri ve paralel dik izdüşümün açıklanması, Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta 1. ve III. açı yöntemlerinin ülkeler arasında kullanım şekilleri ve ülkemizde kullanılan açı yönteminin açıklanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Teknik resimde çizgilerin seçilmesi, örnek çizimler üzerinde gösterilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Görünüş tamamlama çizimlerinin açıklanması Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Ölçülendirme konusuna ait örnek çizimlerin ölçülendirilmesi, kuralların açıklanması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Kesit görünüş çizim nedenlerinin açıklanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tam kesite ait örnek çizimlerin verilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Kesit görünüş çeşitlerinin örnek çizimlerle açıklanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Kesit görünüşlerin, yapılar ve makine parçalarında uygulanma şekillerinin açıklanması Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta Teknik resimde tolerans ve yüzey işleme işaretlerinin açıklanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
Gazanfer Harzadın, Teknik Resim, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1968
A. Özmerzi, Teknik Resim, Efil Yayınevi Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık, Ankara, 2010.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY1 2 2 40,60
PY2 3 3 40,60
PY4 2 2 40,60
PY5 2 2 40,60
PY8 2 2 40,60
PY9 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 11 11
Ödev 1 2 10 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0