Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği ZDM103 1. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bekir ÇEVİK
Dersi Verenler Doç. Dr. Bekir ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders lisans öğrencilerine Akışkanlar Mekaniği kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve öğrencilere lisans eğitimi süresince alacakları dersler hakkında temel bilgileri/kavramları önceden kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Genel terimler, akışkanların genel özellikleri (viskozite, kılcallık vb.). Süreklilik eşitliği. Düzenli akımlarda enerji ilişkileri. Sıkıştırılamayan akışkanların düzenli akımlarında enerji (Bernoulli) eşitliği ve uygulamaları. Gerçek akışkanların hat boyunca düzenli akımlarında enerji eşitliği. Düz borularda sürtünme kayıpları (Lineer yük kayıpları). Boru ekleme parçalarında sürtünme kayıpları (Lokal yük kayıpları). Sürtünme kayıplarının sıvı iletim hatlarında ve sulama sistemlerindeki uygulamaları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Akışkanlar Mekaniği ile ilgili temel bilgi birikimi edinilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Akışkanlar mekaniğine giriş, Temel Kavramlar, Birimler, Uluslararası Birim sistemi (SI) Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Akışkanların özellikleri, sıvı ve gaz akışkanların arasındaki farklar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Yoğunluk, özgül ağırlık, viskozite, dinamik viskozite, kinematik viskozite Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
4. Hafta Yüzey gerilimi, buharlaşma ısısı, buhar basıncı, akışkanlarda sıkıştırılabilirlik ve esastisite modülü Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Korunum yasaları, Kütlenin korunum ilkesi, enerjinin korunum ilkesi, momentumun korunum ilkesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Hidrostatik (Durgun Akışkanlar), hidrostatik basıncın sıvı yüksekliği olarak belirtilmesi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Durgun akışkanlarda düzlemsel tabana etkiyen basınç kuvveti Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Durgun akışkanlarda eğimli, dik ve düzlemsel yan yüzeylere etkiyen basınç kuvveti Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Bileşik kaplar, bileşik kaplar ile basınç ölçümü Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Hidrolik krikolar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Akışkanlar kinematiği, akımın tanımlanması, akım çizgisi, akım borusu, yörünge, Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Akım türleri, laminer akış, türbülanslı akım, düzenli ve düzensiz akımlar, debi ve ortalama hız, süreklilik denklemi, bir boyutlu akım, iki boyutlu akım, üç boyutlu akım Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
14. Hafta Düzenli akımlarda enerji eşitliği Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
Y.A. Çengel, Akışkanlar Mekaniği / Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel Kitabevi, İzmir, 2012.
F.M. White, Akışkanlar Mekaniği, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY1 2 2 40,60
PY2 3 3 40,60
PY6 3 3 40,60
PY7 2 2 40,60
PY8 3 2 40,60,40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 15 30
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0