Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mühendislikte Tasarım TB426 8. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Takım Çalışması ve Etkili İletişim, Kavramsal Olarak Proje Yönetimi ve Mühendislik Tasarımı, Verilen bir Mühendislik Problemini Anlama ve Tanımlama, Sürekli Öğrenme Gereği ve Etik Kuralları Özümseme Becerilerini Geliştirmek
Dersin İçeriği Kavramsal Hazırlık Aşaması : Tasarım ve Proje Kavramı / Takım Çalışması ve Proje Yönetimi / Tasarımın Araç ve Yöntemleri / İstatistik ve Modelleme Yöntemleri / Çevresel ve Toplumsal Etkileşim / Esneklik ve Güvenilirlik / Kalite ve Standart Kavramları / Fiyat ve Mühendislik Ekonomisi / Etik Kural ve Kavramları / Raporlama ve Sunum Teknikleri / Raporlama ve Sunum Örnekleri Takım Proje Çalışması 1 : Proje Konularının Belirlenmesi / Proje Gruplarının Oluşturulması / Planlama ve İşbölümü / Kaynak Araştırması ve Literatür Taraması / Kaynakların Sınıflandırılması ve İncelenmesi / Kullanılacak Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi / Analiz ve Modelleme / Tasarım ve Doğrulama / Tedarik ve Uygulama / Deney ve Testler / Sonuçların Analiz ve Yorumu / Sorunların Tespit ve Çözümü / Kalite ve Fiyat Değerlendirmesi / Çevresel ve Toplumsal Değerlendirme / Raporlama ve Sunum
Ders Öğrenme Kazanımları - Takım Çalışması ve Etkili İletişim, Kavramsal Olarak Proje Yönetimi ve Mühendislik Tasarımı.
- Verilen bir Mühendislik Problemini Anlama ve Tanımlama.
- Sürekli Öğrenme Gereği ve Etik Kuralları Özümseme.
- Kaynak araştırması ve literatür taraması yapabilme.
- Raporlama ve sunum kabiliyeti
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Proje Konularının Belirlenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Proje Gruplarının Oluşturulması Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
3. Hafta Planlama ve İşbölümü Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
4. Hafta Kaynak Araştırması ve Literatür Taraması / Kaynakların Sınıflandırılması ve İncelenmesi Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma
5. Hafta Kullanılacak Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma
6. Hafta Analiz ve Modelleme Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma
7. Hafta Tasarım ve Doğrulama Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
9. Hafta Deney ve Testler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
10. Hafta Sonuçların Analiz ve Yorumu Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati
11. Hafta Sorunların Tespit ve Çözümü Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
12. Hafta Kalite ve Fiyat Değerlendirmesi - Çevresel ve Toplumsal Değerlendirme Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
13. Hafta Raporlama ve Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
14. Hafta Final Sınavı Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
Kaynaklar
Yapılan proje ile alakalı yayın, kitap ve diğer materyaller
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 3 40,60
PY6 4 4 4 4 4 4 40,60
PY8 3 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 14 3 42
Araştırma 14 3 42
Ara Sınav 1 1 7,5 7,5
Final 1 7,5 7,5
Toplam İş Yükü 99
Dersin AKTS Kredisi 4,0