Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Genetik ZDF213 3. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genetik biliminin temel konularını, temel kavramlarını ve kalıtımın temel ilkelerini öğrenmek
Dersin İçeriği Genetiğin tanımı, kapsamı, kalıtım materyalinin fonksiyonları, mitoz, mayoz, Mendel kuralları, genetikte olasılık hesapları ve istatistik analiz, Mendel kurallarından sapmalar, multiple alleli, eşeyin belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım, linkage ve crossing over, mutasyonlar
Ders Öğrenme Kazanımları - Genetik biliminin temel ilke ve kavramlarını öğrenir
- Genetik materyali tanır ve kalıtımdaki fonksiyonunu öğrenir
- Çeşitli özelliklerin kalıtım modelleri ile ıslah çalışmaları arasındaki bağlantıyı anlar
- Genetik çeşitliliğin sebeplerini ve mekanizmalarını öğrenir
- Genetik biliminin Ziraat Mühendisliğindeki önemini ve fonksiyonunu kavrar
- Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanı için temel bilgileri öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Genetiğe Giriş, Genetiğin kısa tarihçesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Hücre kavramı, prokaryotik ve ökaryotik hücre, kromozomlar Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Genetik olaylar, Mendel genetiği ve temel ilkeleri, problem çözümü Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
4. Hafta Bağlantı, krossing over, problem çözümü Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta Eşey ve eşey belirleme sistemleri, eşeye bağlı karakterler, problem çözümü Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Allel ve allel olmayan genler arası etkiler, problem çözümü Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Kantitatif karakterler ve bunların genetiği Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Populasyon genetiği Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Gen kavramı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta DNA Molekülü, genin kimyasal doğası Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta DNA replikasyonu; Transkripsiyon, Genetik kod ve Translasyon Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
13. Hafta Mutasyon, Gen veya Nokta Mutasyonları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
14. Hafta Kromozomlardaki sayısal ve yapısal mutasyonları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
1. Soysal, M.İ. 2006. Genetik, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, Tekirdağ. 2. Yüce, S., Bilgen, G., Demir, İ. 2010. Genetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 3. Öner, C. 2001. Genetik, Kavramlar, Palme Yayıncılık
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 1 10 10
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0