Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme ZDF205 3. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ana materyallerin sınıflaması, doğası ve orijinleri, toprak oluşumu ve ilgili faktörler, toprak sınıflaması ve kullanımı, mineral toprakların fiziksel özellikleri, toprak suyunun davranışı ve karakteristikleri, toprak kolloitlerinin doğası ve pratikteki önemi, toprak reaksiyonu: asitlik ve alkalilik, toprak organizmaları, toprak organik maddesi ve organik topraklar, bitki besin elementleri ve bitkiye yarayışlılığı açısından topraktaki davranışları.
Dersin İçeriği Toprak oluşumu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Bitki besleme gübreleme ve toprak erozyonu.
Ders Öğrenme Kazanımları - Toprağın oluşumunu açıklayabilecektir
- Toprağın özelliklerini ve önemini tanımlayabilecektir
- Bitki besin elementlerinin önemini açıklayabilecektir
- Toprak, bitki ve suyu analiz edebilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kayaç ve mineraller Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Toprak oluşumu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Ayrışma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Toprak fiziği Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Kil mineralleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Toprak kimyası Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta Tuzluluk ve alkalilik Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Toprak biyolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Organik madde Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Bitki besleme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Gübre ve gübreleme Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Erozyon Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Toprak sınıflaması ve etüd ve haritalama Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
1.Altıntaş, Ü., M. Çengel, H. Uysal, B. Okur, Y. Kurucu,ve S. Delibacak.2008.Toprak Bilimi, 3. baskı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:557, İzmir 2.Toprak İlimi Derneği web sitesi 3.Ergene, A. 1987. Toprak Biliminin Esasları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 4. Baskı, Erzurum. 4.Özbek, H. Z. Kaya, M. Gök, ve H. Kaptan. 1995. Toprak Bilimi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:73 Adana
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 13 1 13
Ara Sınav 1 1 11 11
Final 1 22 22
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0