Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi ZDF204 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Hülya TORUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların tanımlanması, işleyiş mekanizmaları ve etkili faktörlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği Bitki Fizyolojisine giriş, Bitki hücrelerinin kimyasal bileşimi, bitkilerde su metabolizması, bitkilerde su alınımı ve taşınımı, bitkilerde mineral madde alınımı ve taşınımı, azot metabolizması ve besin devirleri, bitkilerde organik maddelerin taşınımı, bitkilerde su kaybı olayları, fotosentez ve kemosentez, solunum ve fermentasyon, bitkilerde büyüme ve gelişme, bitkilerde stres.
Ders Öğrenme Kazanımları - bitki fizyolojisinin önemini ve konu ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir
- bitki iletim sistemini, su ve bitki besin maddesinin alımı ve taşınışını açıklayabilecektir
- bitkilerin yaşamı için gerekli enerjiyi hangi mekanizmalarla ürettiğini açıklayabilecektir
- üretilen enerjinin tekrar kullanımı, fazlasının nasıl taşındığını ve depolandığını açıklayabilecektir
- bitkideki başlıca fizyolojik olayları ve bunları etkileyen faktörleri açıklayabilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bitki fizyolojisinin tanımı, temel ilkeleri ve tarımsal açıdan önemi, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Bitki-su ilişkileri (suyun alınım mekanizması, su alınımında etkili faktörler), Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
3. Hafta Bitki-su ilişkileri (transpirasyonun tanımı ve mekanizması, transpirasyonda etkili faktörler), Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Bitki besin elementlerinin tanıtımı ve fonksiyonları, besin elementlerinin alınması ve taşınması, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Fotosentezin tanımı ve önemi, fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, fotosentezde meydana gelen tepkimeler, Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Fotosentezi etkileyen etmenler, fotosentez ürünlerinin paylaşımı ve taşınması, nişasta ve şeker sentezi, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
7. Hafta Solunumun tanımı ve önemi, solunumun mekanizması ve etkileyen etmenler, Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Azot metabolizması, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta Bitkilerde büyüme ve gelişme, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta Bitkilerde hareket fizyolojisi (tropizma ve nastiler), Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Bitki büyüme düzenleyicileri, Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Büyüme ve gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar (çimlenme, dormansi, fotoperyodizm, vernalizasyon, termoperyodizm vb), Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Bitkilerde abiyotik ve biyotik stres faktörleri ve etkileri, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
1) Taiz, L. & Zeiger, E.2008. Bitki Fizyolojisi Çeviri Editörü: Türkkan, İsmail.3. Baskıdan Çeviri. Palme Yayınlar, Yayın No:455, İstanbul. 2) Kacar, B., Katkat, A.V., Öztürk, Ş., 2002. Bitki Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 198, VİPAŞ A.Ş. Yayın No: 74, Bursa. 3) Kocaçalışkan, İ., 2008. Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 1338, Ankara.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 40,60
PY2 2 0 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 40,60
PY10 3 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 7 1 7
Ara Sınav 1 14 2 28
Ara Sınav 2 1 14 14
Final 1 25 25
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0