Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri ZDF202 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. Hülya ÜNVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bahçe bitkilerinde bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, sebze tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye´ deki bahçe bitkileri üretim alanı ve miktarları ile bahçe bitkileri yetiştiriciliğini etkileyen bazı faktörleri öğretmektir
Dersin İçeriği Bahçe bitkileri ve bahçe bitkilerinde uygulanan kültürel işlemleri, meyve, bağ, sebze ve süs bitkilerinde yetiştiricilik ve hasat işlemleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Türkiye’nin bahçe bitkileri potansiyelini bilir
- Bahçe bitkilerinin tarihçesini ve temel terimleri bilir
- Meyve ve sebzelerin sınıflandırılmasını bilir.
- Bahçe bitkileri yetiştiriciliğini öğrenir
- Süs bitkilerinin sınflandırmasını bilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bahçe Bitkilerinin tanımı ve kapsamı, Türkiye ve Dünya’da Meyvecilik , Türkiye’nin meyvecilik bölgeleri ve özellikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Meyvelerin genel sınıflaması Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
3. Hafta Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve ağaçlarında dinlenme, çiçeklerin açılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Meyve ağaçlarında tozlanma, döllenme, meyve tutumu, periyodisite Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Türkiye’de ve dünyada bağcılık Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Meyve ağaçlarında ve bağda çoğaltma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Meyve bahçesi kurulması, meyve ağaçlarının budanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sebzelerin sınıflandırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Sebzelerin sınıflandırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Sebze tohumculuğu, tohumlara yapılan ön uygulamalar ve fidecilik Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Sebzelerde çoğaltma teknikleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Gübreleme ve sulama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Topraksız tarım Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
M. YILMAZ (1992) : Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği, AĞAOĞLU ve ark. (2001) : Genel Bahçe Bitkileri
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 40,60
PY3 2 0 0 0 0 0 40,60
PY4 1 0 0 0 0 0 40,60
PY5 2 0 0 0 0 0 40,60
PY6 1 0 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 0 40,60
PY10 2 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 14 14
Ödev 1 4 0,5 2
Final 1 30 30
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0