Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İklim Bilgisi ZDF106 2. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders lisans öğrencilerine meteoroloji kapsamına giren konulara ait temel bilgileri vermek ve öğrencilere lisans eğitimi süresince alacakları dersler hakkında temel bilgileri/kavramları önceden kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi, atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve iklim elemanları, iklim elemanlarının bitkisel ve hayvansal üretim üzerine etkisi, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su kaynakları üzerine etkisi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Meteorloji ile ilgili temel bilgi birikimi edinilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Atmosferin Bileşimi, Atmosfer Katları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Işık, Isı İletimi (Sıcaklık Değişimi) Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Atmosferin Isınması ve Atmosferin Isınmasını Etkileyen Etmenler Ders Saati Görsel Sunum
4. Hafta Hava, Sıcaklığının Ölçülmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Toprağın Isınması ve Isı İletimi Sıcaklığın Günlük ve Yıllık Değişimi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
6. Hafta Hava Neminin Tanımlanması, Hava Neminin Değişimi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Hava Neminin Ölçülmesi Buharlaşma Şekilleri Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Buharlaşmanın Ölçümü ve Hesabı Havada Soğuma ve Yoğunlaşma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Bulutlar ve Bulutluluk Yağışlar Hava Basıncının Ölçülmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Hava Basıncının Zamanla Değişimi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
12. Hafta Hava Hareketinin Oluşumu (Rüzgar) Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
13. Hafta Alçak ve Yüksek Basınç Merkezleri, Atmosferdeki Genel Hava Hareketi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Rüzgarın Ölçülmesi, Rüzgarın Günlük Değişimi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
Yüksel, Ahmet Nedim, Tarımsal Meteoroloji, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No:279, Tekirdağ, 2001.
Okuroğlu, M., Yağanoğlu, A.V., Yardımcı, N., Meteoroloji 1, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No 125, Erzurum, 1992.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 40,60
PY2 3 3 40,60
PY6 3 3 40,60
PY7 2 2 40,60
PY8 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 15 30
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 2 7 14
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0