Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Zooloji ZDF103 1. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ersin DEMİR
Dersi Verenler Doç. Dr. Ersin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin başlıca amacı hayvansal hücre, doku ve sistemlerin tanıtımını sağlayarak hayvansal organizmaların organizasyonu ve vücut yapılarının işlevlerini temel düzeyde tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Canlı cansız ayrımı, prokaryot, eukaryot farkı. Diğer bilim dalları ile ilişkisi, biyolojik kavramlar, hücre, hücre elemanları, hücre zarı, sitoplazma, orgamelleri, nükleusun fonksiyonları, üreme, çoğalma, üreme hücreleri, hayvan sistematiği
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenciler hayvansal doku hücreleri ve dokuların yapısı öğrenir.
- Hayvanlardaki organ ve sistemleri kavrar
- hayvanlardaki sistemlerin çalışma mekanizmalarını öğrenir
- Enerji, metabolizma ve beslenme yapılarını kavrar
- Sistematikleri ve önemli hayvan gruplarını öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Canlının tanımı, ilk canlı oluşumu, zoolojinin tarihçesi Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati
1. Hafta Canlının tanımı, ilk canlı oluşumu, zoolojinin tarihçesi Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Hücre, Hücre zarı, hücre zarından madde geçişi, organeller Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Çekirdek, DNA ve RNA, kromozom yapıları ve hücre bölünmesi Sözel Anlatım
4. Hafta Dokular, epitel doku, bağ, kıkırdak ve kemik dokusu ve yapıları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Kan, Kas ve Sinir dokusu ve yapıları Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Organlar ve sistemler, hareket sistemi, sinir sistemi, duyular ve endokrin sistem Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri Ders Saati Arazi Çalışması
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Enerji ve metabolizma, karbonhidratlar, lipidler ve proteinler Arazi Çalışması Uygulama Ders Saati
10. Hafta Enerji üretimi, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Beslenme, vitaminler ve mineraller Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Kalıtım ve tipleri Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Mutasyonlar ve populasyon genetiği Ders Saati Görsel Sunum
13. Hafta Ekoloji, adaptasyon ve çevresel faktörler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati
14. Hafta Sistematik ve hayvanların sınıflandırılması Diğer Faaliyetler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
A. ÖBER. Zooloji. Nobel yayın. 2008. 2. S. İ. üçüncü, G. Ergen, H. Arıkan. Histoloji Fen Fakültesi Yanınları 198-2006
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 5 3 5 4 4 40,60
PY2 3 4 3 3 4 3 40,60
PY3 3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 2 3 3 3 40,60,40,60
PY5 3 4 3 3 3 3 40,60
PY8 4 4 3 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 12 2 24
Araştırma 8 2 16
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0