Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Botanik ZDF101 1. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hülya TORUN
Dersi Verenler Doç. Dr. Hülya TORUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitki hücresi ve dokuları, bitkideki önemli metabolik olaylar, bitkilerin morfolojik yapıları ve sınıflandırılmaları hakkında genel bilgilerin edinilmesidir.
Dersin İçeriği Botanik ve önemi. Bitkilerde hücre, doku ve organların yapıları. Vejetatif (kök, gövde, yaprak) ve reprodüktif (çiçek, meyva, tohum) organların yapı ve işlevleri. Üreme ve döl almaşı. Bitkilerde metabolizma fizyolojisi, bitkilerde büyüme ve gelişme olayları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Organik bileşikler, bitki hücresi ve organelleri, hücre bölünmeleri ve bitki dokuları ile ilgili temel bilgileri edinme
- Bitki hücresindeki önemli metabolik olayları bilmek
- Bitkide bulunan vejetatif ve generatif organları (kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve) tanıma
- Bitkileri sınıflandırma
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Botanik bilimi ve ders içeriği Ders Saati Görsel Sunum
2. Hafta Basit Biyokimyasal (Organik) Bileşikler : Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Nükleik Asitler, Enzimler, Vitaminler Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Sitoloji (Hücre Bilimi) : Prokaryot ve Ökaryot Hücreler Bitki Hücresi ve Organelleri Ders Saati Görsel Sunum
4. Hafta Histoloji (Doku Bilimi) : Bitki Dokularının Yapısı ve Görevleri Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Hücre Bölünmeleri : Mitoz ve Mayoz Bölünme Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Bitkide Metabolik Olaylar : Fotosentez, Solunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Bitkide Metabolik Olaylar : Protein Sentezi, Yağ Sentezi Ders Saati Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tohumsuz ve Tohumlu Bitkiler : Damarsız ve damarlı bitkiler Açık ve kapalı tohumlu bitkiler Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Bitki Vejetatif Organları (Teorik + Uygulama) : Kök, Gövde, Yaprak Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
11. Hafta Tohumsuz ve Tohumlu Bitkilerin Üremeleri : Vejetatif ve Generatif Üreme Ders Saati Görsel Sunum
12. Hafta Bitki Generatif Organları (Teorik + Uygulama) : Çiçek, Meyve, Tohum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Bitkilerde Büyüme ve Gelişme : Bitkilerin Gelişme Biyolojileri Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Bitki Sistematiği : Taksonomik Gruplar ve Sınıflandırma Sözel Anlatım Ders Saati
Kaynaklar
Bozcuk S. 2009. Genel Botanik. Hatiboğlu Yayınevi, 190 s.
Akman Y.,Güney K., 2011. Botanik, Okan Palme Yayıncılık, 775s.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY5 4 4 4 4 4 40,60
PY6 4 4 4 4 4 40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60,40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 11 11
Ödev 1 3 8 24
Final 1 11 11
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0