Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarımsal Sulama ZDF 234 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi EMRE TUNCA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sulama sistemlerini, arazi ve su kaynaklarını ve sulama teknikleri hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği Sulamanın tanımı ve önemi, yararları, tarihçesi, Türkiye’de sulama, sulama yöntemleri, sulama sistemleri ve sulama projeleri, toprak-bitki-su ilişkileri, bitki su tüketimi, sulama suyu gereksinimi, sulama aralığı, sulama süresi, arazinin sulamaya hazırlanması, arazi tesviyesi, tarla sulama sistemleri, uygun sulama yönteminin seçilmesi, yüzey sulama yöntemleri, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri sulama suyu kalitesi, sorunlu topraklar ve ıslahı, drenajın tanımı, önemi ve yararları, drenaj etütleri, yüzey ve toprakaltı drenaj yöntemleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Sulama sistemlerini öğrenir
- Arazi ve su kaynaklarını öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sulamaya giriş Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Sulama sistemleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Arazi ve su kaynakları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta arazi ve su kaynakları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Sulama teknikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Sulama teknikleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
7. Hafta Sulama teknikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta arazi kullanımı Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta arazi kullanımı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
11. Hafta etkili ve verimli sulama yöntemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta etkili ve verimli sulama yöntemleri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
13. Hafta etkili sulama teknikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta toprak yapısı ve özellikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 40,60
PY5 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0