Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Dili I TDB121 1. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe ULU
Dersi Verenler Öğr. Gör. Ayşe ULU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dilin fert ve millet hayatındaki önemini kavratmak, Türk dilinin ses ve yapı özelliklerini öğretmek, Türk dilini tarihî dönemleriyle birlikte yakından tanıtmak, öğrencilerin söz varlığını genişletmek.
Dersin İçeriği Sözlü ve yazılı iletişim aracı olarak "dil", Türkçenin tarihî dönemleri, Türkçenin ses ve yapı özellikleri, Türkçenin güncel sorunları, örnek edebî ve bilimsel metinler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Ses bilgisi ile ilgili temel konuları kavrayacaklardır.
- Ses bilgisi ile ilgili yapılmış araştırmaları tarayacak ve onlardan faydalanacaklardır
- Sesbirimlerin dildeki artzamanlı ve eşzamanlı değişikliklerini gösterebileceklerdir
- Türkçenin tarihsel dönemlerini kavrayacaklardır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Dilin Tanımı, Kökeni ve Özellikleri
2. Hafta Dilin Sosyal Yönü: Toplum, Kültür-Millet, Düşünce, Duygu ve İletişim ile İlgisi
3. Hafta Dil Türleri, Dili İnceleme Türleri, Gelişmişlik-Gelişmemişlik Mukayesesi Açısından Diller
4. Hafta Yeryüzündeki Diller ve Dillerin Sınıflandırılması
5. Hafta Türk Dilinin Tarihî Dönemleri: 1. Eski Türkçe
6. Hafta Türk Dilinin Tarihî Dönemleri: 2. Orta Türkçe
7. Hafta Türk Dilinin Tarihî Dönemleri: 3. Yeni Türkçe
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları
10. Hafta Türk Dilinde “Sadeleşme”; Türk Dilinin Bugünkü Sorunları
11. Hafta Ses Olayları
12. Hafta Türk Dilinin Başlıca Ses Hususiyetleri, Türk Dilinde Kelime Üretme Yolları
13. Hafta Diller Arası Alışveriş: Alıntılar
14. Hafta Sözcükte Yapı
Kaynaklar
Ergin, Muharrem. (1989). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayıncılık. Korkmaz, Zeynep. (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları. Hengirmen, Mehmet. (1995). Türkçe Dilbilgisi, Ankara:Engin Yayıncılık. Banguoğlu ,Tahsin. (1990) Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. Eker, Süer. (2003). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları. Kükey, Mazhar. (2003). Türkçenin Dilbilgisi. Samsun: Cem Ofset.
YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2006.
TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
AĞCA, Hüseyin: Türk Dili, Ankara, 2001, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 270.
KORKMAZ, Zeynep, GÜLENSOY, Tuncer, ERCİLASUN, Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001.
GÜLENSOY, Tuncer: TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
İNCE, Yılmaz vd.: TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Trabzon, 2003, Dilara Yayınevi ve Matbaacılık, 288.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 40,60,40,60
PY7 3 0 0 0 0 40,60
PY8 3 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 14 2 28
Araştırma 1 14 14
Diğer Faaliyetler 1 4 4
Ara Sınav 1 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 77
Dersin AKTS Kredisi 2,0