Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarımsal Yayım ve İletişim TB412 8. Yarıyıl 3 + 0 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarımda yeni ve gelişen teknolojileri tanıtmak, bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımını öğretmek, genel prensipleri hakkında bilgi vermek, işletim sistemi, kelime işlem, hesap tablosu, sunu vb. programları gibi bazı ofis uygulamalarının (MS Word, MS Excel, Power Point vb.) kullanımını göstermek ve İnternet uygulamalarının mesleki çalışmalarda önemini aktarmak.
Dersin İçeriği Bu dersin amacı öğrencilerin; Bilişim Teknolojileri ve tarımda kullanım esaslarını kavramalarını, ilgili donanım ve yazılımları tanımalarını ve kullanmalarını, ofis uygulamaları ile ilgili deneyim kazanmalarını, internet teknolojilerini etkin olarak kullanmalarını, tarımsal bilişim ve tarımsal klinikler ile ilgili vizyon sahibi olmalarını, çiftlik bilgi yönetimi, elektronik ticaret ve elektronik yayın konularında bilgi birikimi edinmelerini sağlamak.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımını öğrenir
- Sayısal verileri düzenler. Excel elektronik tablolama ve grafik çizim programını kullanır ve Power Point sunum tekniğini öğrenir
- İnternet ortamında iletişim kurabilir. İnternet araçlarını kullanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarımda teknoloji gelişiminin tarihçesi, bilişim teknolojileri araçlarının (maddi ve kavramsal) tanıtılması, tarımda yeni ve gelişen teknolojiler, bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tarımda bilişim tabanlı karar destek sistemleri, sistemin işleyişi, bitkisel üretimde önceden tahmin ve erken uyarı sistemleri, erken uyarı sisteminin tarihçesi, erken uyarı sisteminin amaçları, tarımsal savaşa karar vermede rol oynayan etmenler. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Tahmin modellerinin geliştirilmesinde esas alınan unsurlar, elektronik tahmin-uyarı istasyonları, uluslararası kabul görmüş olan tahmin-uyarı sistemleri, tahmin sistemiyle elde edilen sonuçlar Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta Bilgisayarın temel programı işletim sisteminin tanıtılması, işletim sistemi kullanımı, komutları. Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Hassas tarımın tanımı, hassas tarımın hedefleri, hassas tarım teknolojisinin bileşenleri, hassas tarımın bitkisel üretimde uygulanması, hassas tarımı oluşturan etmenler, hassas tarım iş ve veri akışı, hassas tarımın aşamaları, hassas tarım uygulamaları, hassas tarımın yararları. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Kelime işlem programının tanıtımı ve uygulamaları-yeni belge oluşturma; seçme/kesme/kopyalama/yapıştırma işlemleri;kelime,satır,cümle,paragraf,bölüm ve tüm belgeyi düzenleme; madde imi(işareti) ve numara kullanma; sayfa düzenleme; yazım denetimi; sayfa görüntüleme seçenekleri. Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
7. Hafta Denklem editörü, dil değiştirme, yazım denetimi, değişiklikleri izleme. Sayfa, bölüm sonu ekleme, sayfa numarası, resim, sembol, dipnot ve sonnot, metin kutusu, çizim, grafik, alt bilgi ve üst bilgi ekleme. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Tablolarla çalışma (ekleme, dönüştürme, biçim özelliklerini değiştirme vb.), baskı önizleme ve yazıcı çıktısı alma. Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Ders tekrarı. Uygulamalar ile ilgili sorular. Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
11. Hafta Excel Programı: Tanıtımı, görünüm ve özelleştirilmesi, yeni hesap tablosu oluşturma, kaydetme, farklı kaydetme, sayfa özellikleri, hücre, satır ve sütunlarla çalışma, veri girişi, düzeltme, taşıma, kopyalama, özel yapıştırma, çalışma sayfası ekleme, taşıma, kopyalama, isim değiştirme, yardım alma, baskı önizleme ve yazıcı çıktısı alma. Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Excel Programı: Biçim özellikleri (yazı tipi, renk, kenarlıklar vb.) ve değiştirilmesi, hücrelerin içeriklerine göre biçimlendirilmesi (sayı, metin, tarih vb.), otomatik biçimlendirme, koşullu biçimlendirme. Formüllerle çalışma, aritmetik işlem öncelikleri, formül oluşturma. Fonksiyonların eklenmesi ve kullanımı, fonksiyonlarla ilgili yardım alma, verilerin sıralanması, filtreleme. Grafik çizme, grafik türleri ve kullanım alanları, grafik özelliklerini değiştirme. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Powerpoint Programı: Tanıtımı, görünüm ve özelleştirilmesi, yeni sunu oluşturma, kaydetme, slayt ekleme, silme, taşıma kopyalama, biçim özelliklerini değiştirme, baskı önizleme ve yazıcı çıktısı alma. Asıl slayt kullanarak tasarım şablonu yaratma, mevcut tasarım şablonlarını değiştirme. Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Internet: Internet arama motorları kullanımı, detaylı aramalar yapabilme. Kişisel web sitesi tasarımı, hazırlanması ve yayına verilmesi. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
-Bilgisayara Giriş (Windows 10 ve Office 2010 Türkçe Sürümleri ) Microsoft Office-Eğitim-Merkezi 2-İnternet Kaynakları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 4 4 4 4 40,60
PY5 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 10,5 10,5
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0