Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinin Standardizasyonu ve Depolanması TB411 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Standardizasyonun yararları ve amaçlarını irdeleyerek, dünya ve Türkiye’deki sürecini yorumlamak, Bitkisel üretimde en önemli ürün grubunu oluşturan serin ve sıcak iklim tahıllarının ile yemeklik baklagil tanelerini karşılaştırmalı olarak tanımak ve öğrenmek, Adı geçen bitki gruplarının ürünlerini sınıf, altsınıf ve kalite derecelerine ayırmak, Bu ürünlerin ayrı ayrı standartlarını öğrenmek ve Serin ve sıcak iklim tahıllarını ile yemeklik baklagil tanelerinin depolanma prensiplerini öğrenmek. Farklı yapıda ve içerikte olan endüstri bitkileri tohumluklarının standart hazırlama esasları incelenmektedir. Farklı tohumluk yapısı olan endüstri bitkilerinin depolanma ve muhafaza etme farklılıkları olup, bu konuda genel bilgiler verilmektedir
Dersin İçeriği Alım satımı yapılan tarla ürünlerinin standartlarını, ürünlerin depolanması ve depo sistemlerinin anlatımı kapsar
Ders Öğrenme Kazanımları - Türkiye’de tahıl ürünlerinin kullanım alanındaki sınıf, altsınıf ve kalite faktörlerinin önemi ve gerekliliğinin saptanması
- Standart ürün kavramının gerekliliği ve bu ürünlerin depolanmasının önemi ve kalite standart ilişkilerinin açıklanması
- Sanayiye sağlıklı ve kaliteli hammadde temini için endüstri bitkileri tohumluğunun kontrol altına alınmasını gerektiren hususları gözden geçirmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta "Standardların tanımlanması,Standartlaşmanın amaçları, Standartlaşmanın yararları,Standardizasyonda tahıl ve yemeklik baklagil taneleri " Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta "Tahılların sınıf altsınıf faktörleri,Tahılların kalite faktörleri Yemeklik baklagillerin kalite faktörleri " Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta "Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf standardı " Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta "Mısır, Pirinç ve Kuşyemi standardı " Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Nohut, mercimek, fasulye, bakla ve börülce standardı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta "Tahıl ve yemeklik baklagil tanelerinin depolanması " Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
7. Hafta "Tahılların alım baremleri, satın alma şartları ve destekleme alım fiyatlarının oluşumu, TMO Ziyareti " Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Endüstri Bitkileri Standartlarının tanımlanması, faydaları ve gerekliliği Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Endüstri Bitkileri gruplandırılmaları ve bu gruplara dahil olan bitkilerin genel özellikleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Endüstri Bitkileri gruplarına giren bitkilerin genel tohumluk özellikleri (farklı içeriklerinin olması) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta 4 farklı Endüstri Bitkileri içine giren bazı özel bitkilerle ilgili standart hazırlama örnekleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Öncelikli Endüstri Bitkilerinin standartlarının hazırlanması (ayçiçeği, pamuk, tütün) Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta Endüstri Bitkilerinde muhafaza ve depolama gerekliliği, muhafaza şekilleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
"Anonim, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, kuşyemi, mercimek, nohut, fasulye, bakla ve börülce için hazırladığı ve yayınladığı bültenler "
Güneş, T., 1990. Tarımsal Pazarlama ve Standardizasyon. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitabı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 40,60
PY9 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 10 10
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 8,5 8,5
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0