Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Yağ Bitkileri TB408 8. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomik öneme sahip yağ bitkilerinin bitkisel ve tarımsal özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri ve ıslahı konularında öğrencilere temel bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin amacı, ekonomik öneme sahip yağ bitkilerinin bitkisel ve tarımsal özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri ve ıslahı konularında öğrencilere temel bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - yağ bitkilerinii tanımlayabilecek ve teşhis edebilecektir
- yağ bitkilerinin çevresel isteklerini açıklayabilecektir
- yağ bitkilerinin yetiştirme tekniklerini anlatabilecektir
- yağ bitkilerinin ıslah yöntemlerini anlatabilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Yağ bitkileri olarak bilinen veya kullanılan bitkiler, soya bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, soya bitkisinin kökeni, evrimi ve dünyaya yayılışı, soyanın üretim istatistikleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
2. Hafta Soyanın bitkisel özellikleri, sera ve laboratuarda soya bitkisi üzerinde inceleme, bitkinin farklı organlarının resimlerinin çizilmesi, Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
3. Hafta Soyanın iklim ve toprak isteklerinin anlatılması, soyada toprak hazırlığı, çeşit seçimi ve tohumluk hazırlığı, soyada dikim, bakım ve hasat işlemleri, soyada ıslah amaçları, Ders Saati Görsel Sunum Arazi Çalışması
4. Hafta Ayçiçeği bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, ayçiçeği bitkisinin kökeni, evrimi ve dünyaya yayılışı, dünyada ve Türkiye’deki üretim alanı, miktarı, verim düzeyi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Ayçiçeğinin bitkisel özellikleri, ayçiçeğinin iklim ve toprak istekleri, Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Ayçiçeğin toprak hazırlığı, çeşit seçimi ve tohumluk hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemlerinin anlatılması, ayçiçeğinde ıslah amaçları, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta Yerfıstığı bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi; kökeni ve dünyaya yayılışı, Dünyada ve Türkiye’deki üretim alanı, miktarı, verim düzeyi, yerfıstığının bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yerfıstığının toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemleri, hasat sonu depolanması, yerfıstığı ıslahı Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta Susam bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi; kökeni ve dünyaya yayılışı, Dünyada ve Türkiye’deki üretim alanı, miktarı, verim düzeyi, susamın bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
11. Hafta Susamın toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemleri, hasat sonu depolanması, susam ıslahı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Kolza bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi; kökeni ve dünyaya yayılışı, Dünyada ve Türkiye’deki üretim alanı, miktarı, verim düzeyi, kolzanın bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Kolzanın toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemleri, hasat sonu depolanması, kolza ıslahı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta Aspir bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi; kökeni ve dünyaya yayılışı, Dünyada ve Türkiye’deki üretim alanı, miktarı, verim düzeyi, aspirin bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri, aspirin toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemleri ve Türkiye yağ bitkileri üretim ve tüketim durumu ve sorunlar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
1.Arıoğlu, H.H., 2007. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:220, Adana
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 40,60
PY4 4 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Araştırma 1 16 16
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0