Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Diploma Tezi I TB403 7. Yarıyıl 0 + 2 1,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, belirli bir konuda farklı öğretim üyelerinin danışmanlığı altında öğrencilerin teorik veya uygulamalı bir araştırma yaparak, bu çalışmayı bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, Çalışma konusunun belirlenmesi, Dispozisyon oluşturma ve Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme.
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenci, araştırma, planlama, uygulama, problem çözme, değerlendirme ve yorum yapma becerilerini geliştirir
- mesleki bilgi ve becerilerini araştırma yaptığı konuda kullanır
- gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinler arası çalışmalarda ve girişimlerde bulunur
- edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bitirme çalışması konusunun belirlenmesi, konu hakkında bilgi toplama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Bitirme çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Literatür taraması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Literatür taraması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
6. Hafta Literatür taraması Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
7. Hafta Mevcut bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve Yapılacak çalışmaların belirlenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
11. Hafta Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
13. Hafta Mezuniyet tezinin hazırlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Gerekli düzeltmelerin yapılması ve tez teslimi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
Bitirme çalışması ile ilgili kitaplar, tezler ve makaleler
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 4 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 4 4 4 4 4 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY5 3 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60
PY10 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Diğer Faaliyetler 1 4 4
Uygulama 14 4 56
Uygulama DS 14 3 42
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0