Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sıcak İklim Tahılları TB402 8. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sıcak İklim Tahıllarının tanımı, evrimi ve sistematikteki yerleri, Dünya ve Türkiye’deki üretimi, ekonomik önemleri, insan beslenmesi ve hayvan yemi olarak tahılların önemi, sıcak iklim tahılların bitkisel ve tarımsal özellikleri, adaptasyon istekleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı ve kullanım alanları hakkında genel bilgileri kazanmak
Dersin İçeriği Sıcak İklim Tahıllarının tanımı, evrimi ve sistematikteki yerleri, Dünya ve Türkiye’deki üretimi, ekonomik önemleri, insan beslenmesi ve hayvan yemi olarak tahılların önemi, sıcak iklim tahılların bitkisel ve tarımsal özellikleri, adaptasyon istekleri, yetiştirme teknikleri, ıslahı ve kullanım alanları hakkında genel bilgileri kazanmak
Ders Öğrenme Kazanımları - Sıcak iklim tahılları önemi ve morfolojik özellikleri sınıflandırabilecektir
- Sıcak iklim tahıllarının yetiştiriciliğini uygulayabilecektir
- Sıcak iklim tahıllarının kullanım alanlarını sıralayabilecektir
- Sıcak iklim tahıllarında ıslah yöntemlerini uygulayabilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sıcak İklim Tahıllarının Tanımı Genel giriş, İnsan ve hayvan beslemedeki önemleri, endüstriyel kullanımları, Ekonomi ve ticaretteki yerleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Mısırın Toprak ve iklim İstekleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Sıcak iklim tahıllarının sınıflandırılması ve sistematiği, dünya üzerindeki yayılışları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Mısır ve ekonomik önemi, taksonomisi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Mısırın Tarımı Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Mısırın değerlendirilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Çeltik, Çeltiğin evrimi ve beslenme yönünden önemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çeltiğin iklim ve toprak istekleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Çeltik yetiştiriciliği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Türkiye çeltik çeşitleri ve Çeltik kullanım alanları Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Kocadarının ekonomik önemi, Kocadarının iklim ve toprak istekleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Kocadarı tarımı, tipleri ve kullanım alanları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Kumdarının ekonomik önemi, iklim ve toprak istekleri ve tarımı ve Kumdarı tipleri arasındaki farklar ve kullanım alanları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
1.Kün, E. 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders kitabı, Yayın No: 1360. Ders Kaynağı:394. Ankara 2.Kırtok, Y.1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Kocaoluk Yayıncılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, 445 s., İstanbul.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 40,60
PY4 4 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Araştırma 1 8 8
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 8 8
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0