Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İşçi Sağlığı ve Güvenliği TB322 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. Cengiz GÜLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Temel iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatılacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili veri ve istatistikleri analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve raporlayabilmek
- İş sağlığında bütüncül yaklaşımı tanımlayabilmek ve geliştirebilmek
- İşyerinde çalışana, çevreye ve çalışma ortamına yönelik koruyucu hizmetleri uygulayabilmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta İş güvenliği kavramı ve genel bilgiler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta İş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta İş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi ve iş kazalarının maliyetleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta İş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Hijyeni, Biyolojik risk etmenleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Kimyasal Risk Faktörleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Psikososyal Risk Faktörleri Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Yangın Yüksekte Çalışmalarda İSG Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - OHSAS 18001 İş Yeri Bina ve Eklentileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Havalandırma ve İklimlendirme İSG, Basınçlı Kaplarda Çalışmalarda İSG, Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Kapalı Alanlar Sağlık Güvenlik İşaretleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 4 4 4 4 40,60
PY5 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 40,60
PY10 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 9,25 18,5
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0