Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu TB313 5. Yarıyıl 2 + 2 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu hakkında terim ve yöntemleri öğretmek
Dersin İçeriği Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Önemi ve Tarihsel Gelişimi, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ele Alınmakta, Zigot, embriyo ve tohum büyüme ve gelişmesi ile etkili faktörler, Döllenme biyolojisi ve etkili faktörler, Tohum Canlılığı ve Canlılık Testleri, Çeşit Tescili Esasları, Tescil Sonrası Tohumluk Üretimi, Tarla ve Laboratuar Kontrolü İle Sertifikasyon Esaslarını İçermekte ve Tohumluk İthal ve İhracında Uygulanan Yönetmelikler
Ders Öğrenme Kazanımları - Tohum kontrol ve sertfikasyonunu öğrenmek
- Yeni çeşit tescili mevzuatını öğrenmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonuna giriş Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tohumluk Kontrolü ile ilgili terimler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Tohumluk Sertifikasyonu ile ilgili terimler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Yeni çeşit ıslah ve tescil işlemleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Yeni çeşit ıslah ve tescil işlemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Yeni çeşit ıslah ve tescil işlemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta FYD özellik belgeleri listeleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta arasınav
9. Hafta Tavsiye listelerinin hazırlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Kademeli tohumluk üretimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tohumluk üretiminde göz önünde bulundurulacak konular Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Tohumlukların temizlenmesi, ilaçlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Ambalajlanması, dağıtımı, finansmanı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Tarla bitkileri tohumculuğunun durumu Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
Anonim, 1999, Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları, TC Tarım ve Köyişleri Bak. Koruma ve Kontrol Gen. Müd., Ankara, (1999b).
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 10,5 10,5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0