Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarla Bitkileri Hastalıkları TB312 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. İsmet YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ekonomik düzeyde üretimi yapılan tarla bitkilerinde astalıklara neden olan virüs, bakteri ve fungusların biyolojisi, ekolojisi, morfolojisi ve sınıflandırılması; bu hastalık etmenlerinin etiolojisi ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Tarla bitkilerindeki viral, bakteriyel ve fungal hastalıklar
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarla bitkilerindeki viral, bakteriyel ve fungal hastalıkları tanımlayabilme
- Tarla bitkilerindeki viral, bakteriyel ve fungal hastalıkların enfeksiyon kaynaklarını, yayılma ve taşınmalarını belirleyebilme
- Tarla bitkilerindeki viral, bakteriyel ve fungal hastalıklar ile mücadele yöntemlerini kavrayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarla bitkileri hastalıklarına giriş Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
2. Hafta Patojen grupları ve hastalık teşhisleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Konukçu bitkilerde hastalıkların etkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Epidemiyoloji ve hastalık yönetimi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta fungal hastalıklar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta fungal hastalıklar Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta fungal hastalıklar Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta arasınav
9. Hafta bakteriyel hastalıklar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta bakteriyel hastalıklar Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta viral hastalıklar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta viral hastalıklar Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
13. Hafta Tarla bitkilerinde diğer hastalıklar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta hastalıklarda kontrol yöntemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Koike TS, Gladders P, Paulus AO. 2006, Vege-table Diseases: A Color Handbook, Academic Pres, New York, USA. 300 pp
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY4 3 4 4 4 40,60,40,60
PY5 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 13 13
Ödev 1 2 10,25 20,5
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0