Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Nişasta ve Şeker Bitkileri TB311 5. Yarıyıl 2 + 2 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ekonomik öneme sahip nişasta ve şeker bitkilerinin bitkisel ve tarımsal özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri ve ıslahı konularında öğrencilere temel bilgileri ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği Ekonomik öneme sahip nişasta ve şeker bitkilerinin bitkisel ve tarımsal özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri ve ıslahı konularında öğrencilere temel bilgileri ve becerileri kazandırmak
Ders Öğrenme Kazanımları - nişasta ve şeker bitkilerini tanımlayabilecek ve teşhis edebilecektir
- nişasta ve şeker bitkilerinin çevresel isteklerini açıklayabilecektir
- nişasta ve şeker bitkilerinin yetiştirme tekniklerini anlatabilecektir
- nişasta ve şeker bitkilerinin ıslah yöntemlerini anlatabilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Nişasta ve şeker bitkileri olarak bilinen veya kullanılan bitkiler, Patates bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, Patates bitkisinin kökeni, evrimi ve dünyaya yayılışı, Patatesin üretim istatistikleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Patatesin bitkisel özellikleri, Sera ve laboratuarda canlı patates bitkisi üzerinde inceleme, bitkinin farklı organlarının resimlerinin çizilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Patates yumrusunda fizyolojik yaş ve dormansi kavramları, Patatesin iklim ve toprak isteklerinin anlatılması, Laboratuarda farklı fizyolojik yaştaki yumruların incelenmesi, Farklı çeşitlere ait yumrulardaki sürgünlerin incelenmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Patateste toprak hazırlığı, çeşit seçimi ve tohumluk hazırlığı, Patateste dikim, bakım ve hasat işlemleri, Saksılara dikilen yumrulardaki gelişimlerin gözlenmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Patatesin hasat sonu fizyolojisi ve depolanması, Patateste ıslah amaçları, Saksılara dikilen yumrulardan bitki gelişimlerin gözlenmesi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta Melezleme teknikleri ve yapılışı, Seleksiyon yöntemleri ve kriterlerinin anlatılması, Melezlemenin anlatıldığı filmin izlenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Tatlıpatates bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi; kökeni ve dünyaya yayılışı, Tatlıpatatesin üretim istatistikleri Tatlıpatatesin bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri Tohumluk tipleri ve tohumluk hazırlığı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tatlıpatatesin toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemlerinin anlatılması, Hasat sonu fizyolojisi ve depolanması, Melezleme teknikleri ve seleksiyon yöntemlerinin anlatılması, Serada fide yastıklarının hazırlanması ve depo-köklerin fide yastıklarına dikilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Tatlıpatates üretim tarlalarına teknik gezi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
11. Hafta Şekerpancarı bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, Şekerpancarı bitkisinin kökeni, evrimi ve dünyaya yayılışı, Şekerpancarı üretim istatistikleri, Türkiye’de ve dünyada şeker sektörünün genel durumu Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Şekerpancarının bitkisel özellikleri, İklim ve toprak istekleri, Serada daha önce ekilmiş olan şekerpancarı bitkilerinin incelenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Şekerpancarının toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemleri, Hasat sonu fizyolojisi ve depolanması, Şekerpancarında ıslah amaçları ve uygulanan yöntemler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Patates üretim alanlarına arazi gezisi ve Yerelması bitkisinin tarımsal ve ekonomik önemi, Yerelmasının bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri, Yerelmasının toprak hazırlığı, dikim, bakım ve hasat işlemlerinin anlatılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
1.Nişasta ve Şeker Bitkileri, Arıoğlu, H., 1988. 2.Nişasta Şeker bitkileri ve ıslahı, İlisulu, K., 1986.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 4 40,60
PY2 4 4 4 4 4 40,60
PY3 4 4 4 4 4 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY5 5 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 10,5 10,5
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0