Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarla Bitkileri Zararlıları TB310 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarla Bitkilerinde zararlı olan hayvan türlerinin tanınarak bu konuda bilgi sahibi olunması.
Dersin İçeriği Dersin içeriğini tarla bitkilerinde zarar yapan fare nematod, akar ve böceklerin tanınmaları, zarar şekilleri, biyolojileri ve bu zararlılara karşı uygulanan savaşım yöntemleri oluşturmaktadır. Tarla bitkilerinde zararlı olan türlerin önemi vurgulandıktan sonra, bu türlerin morfolojisi, biyolojisi ve zarar şekilleri örneklerle uygulamalı olarak laboratuar ve tarla ortamında ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu zararlı türlere karşı uygulanacak savaş yöntemleri üzerinde durulacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1.Öğrenciler başlıca tarla bitkileri olan; tahıllarda, 2.baklagillerde, 3.çayır mera bitkilerinde, 4.tıbbi ve aromatik bitkilerde, 5. yem bitkilerinde zararlı olan türleri tanır, bunlar hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarla Bitkilerinde genel zararlılar ve hastalıklara giriş Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tahıl zaralıları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Tahıl zaralıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Tahıl zaralıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta Baklagil zaralıları Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
6. Hafta Baklagil zaralıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Baklagil zaralıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta arasınav
9. Hafta Çayır ve mera zaralıları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Çayır ve mera zaralıları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
11. Hafta Yem bitkileri zaralıları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Tıbbi-aromatik bitkiler zaralıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Yem bitkileri zaralıları Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Tıbbi-aromatik bitkiler zaralıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
ders notları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 40,60
PY2 3 4 40,60,40,60
PY4 4 3 40,60
PY6 3 3 40,60
PY8 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 10,5 10,5
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 8 8
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0