Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Gıda Teknolojisi ve Güvenirliği TB309 5. Yarıyıl 2 + 2 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emine AYDIN
Dersi Verenler Doç. Dr. Emine AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda maddelerinin bileşimi, işleme teknolojileri, muhafaza yöntemleri, besin kayıplarının en aza indirilmesi ve tüketiciye sunulmaları konularında bilgi vermek
Dersin İçeriği Gıda maddelerinin bileşimi ve sofralık zeytin, yemeklik yağ, süt ve süt ürünleri, tahıl ürünleri üretimi, meyve ve sebze işleme, et ve et ürünleri işleme teknolojilerinin anlatılması
Ders Öğrenme Kazanımları - Gıda maddelerinini bileşenleri ve etki mekanizmaları konularında bilgi sahibi olma
- Besin öğelerinin sindirilmeleri ve günlük önerilen tüketim miktarı konusunda bilgi sahibi olma
- Gıda bileşimini ve bu bileşim üzerinde etkili olan faktörleri kavrayabilme
- Çeşitli gıda maddelerinin işlenme teknolojileri ve muhafazası konularında bilgi sahibi olma
- Gıda maddelerinin güvenliği ve kalitesini kavrayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Gıda Teknolojisine Giriş Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Gıda Maddelerinin Bileşimi: Makromoleküller (azotlu maddeler,lipitler, karbonhidratlar) Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Gıda Maddelerinin Bileşimi: Mikromoleküller (mineral maddeler, vitaminler, enzimler, organik asitler, renk maddeleri) Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
4. Hafta Gıda Mikrobiyolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Yemeklik Yağ Üretim Teknolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Malt ve Bira Teknolojisi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Sİrke Üretim Teknolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tahıl Ürünleri Üretim Teknolojisi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Et ve Et Ürünleri Üretim Teknolojisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi: Konserve ve Salça Üretimi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi: Reçel, Marmelat ve Meyve Suyu Üretimi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
Kaynaklar
GRAHAM, I. 2008. Food Technology. Evans Brothers,GRAHAM, I. 2008. Food Technology. Evans Brothers,48 p., TULL, A. 2002. Food Technology: An Introduction.Oxford University Press, 128 p., KILIÇ, O., 1990 Alkollü içkiler teknolojisi,GRAHAM, I. 2008. Food Technology. Evans Brothers,48 p., TULL, A. 2002. Food Technology: An Introduction.Oxford University Press, 128 p., KILIÇ, O., 1990 Alkollü içkiler teknolojisi,GRAHAM, I. 2008. Food Technology. Evans Brothers,48 p., TULL, A. 2002. Food Technology: An Introduction.Oxford University Press, 128 p., KILIÇ, O., 1990 Alkollü içkiler teknolojisi, Uludağ Üniversitesi Yayınları No:7-023-0199, Bursa,236s., Akbulut, N., Karagözlü, C., 2001. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları:65/1, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir,75s.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 0 40,60
PY2 2 0 0 0 0 0 40,60
PY3 1 0 0 0 0 0 40,60
PY4 1 0 0 0 0 0 40,60
PY5 1 0 0 0 0 0 40,60
PY6 1 0 0 0 0 0 40,60
PY7 2 0 0 0 0 0 40,60
PY8 3 0 0 0 0 0 40,60
PY9 2 0 0 0 0 0 40,60
PY10 1 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 10,5 10,5
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0