Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Yemeklik Tane Baklagiller TB306 6. Yarıyıl 2 + 2 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Altı cinsden oluşan bu bitki grubu hakkında güncel bilgiye sahip olmak, yemeklik baklagillerin beslenme, toprak verimliliği ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemini belirlemek,yemeklik baklagil cinslerinin ayrı ayrı yetiştiriciliğinin temellerini öğrenmek, ülkemizde yazlık ve kışlık yetiştirilebilen yemeklik baklagillerin iklim ve toprak istekleri, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahip olmak ve bu bitki grubunun, yetiştiriciliğindeki sorunları, hastalık ve zararlıları ile ıslahı hakkında bilgilere ulaşmak gibi konular bulunmaktadır.
Dersin İçeriği Altı cinsden oluşan bu bitki grubu hakkında güncel bilgiye sahip olmak, yemeklik baklagillerin beslenme, toprak verimliliği ve ülke ekonomisindeki yeri ve önemini belirlemek,yemeklik baklagil cinslerinin ayrı ayrı yetiştiriciliğinin temellerini öğrenmek, ülkemizde yazlık ve kışlık yetiştirilebilen yemeklik baklagillerin iklim ve toprak istekleri, yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahip olmak ve bu bitki grubunun, yetiştiriciliğindeki sorunları, hastalık ve zararlıları ile ıslahı hakkında bilgilere ulaşmak gibi konular bulunmaktadır.
Ders Öğrenme Kazanımları - yemeklik baklagillerin, insan ve hayvan beslenmesindeki önemini değerlendirir
- yemeklik baklagillerin, Türkiye’de olduğu gibi, geniş nadas alanlarına sahip tarım kültüründe ekim nöbeti ve toprak verimliğinde oynadığı önemli yeri saptayabilir
- dış satım olanağı yüksek olan bu ürünlerin, ülkemizdeki ekimi, üretimi ve ekonomimizdeki payının önemini açıklar
- yemeklik baklagiller dersinin uygulamasında genel olarak morfolojik özelliklerinin tanınması, yemeklik baklagil cinslerinin, iklim ve toprak istekleri ile yetiştiricilik ve ıslahına yönelik öneride bulunur
- yemeklik baklagillerin üretiminde karşılaşılan sorunları listeler ve bunlara ilişkin çözümler geliştirir
- bu bitkilerden alınan ürünlerin değerlendirilmesi, depolanması ve kullanımının nasıl olması gerektiği konusunda karar verir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Yemeklik Baklagillerin Beslenmedeki Önemi -Yemeklik Baklagillerin Ekonomideki Önemi -Yemeklik Baklagillerin Azot Fiksasyonundaki Önemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Dünya ve Ülkelerin Yemeklik Baklagil Ekiliş, Üretim ve Verimleri - Türkiye’de Yemeklik Baklagil Ekiliş, Üretim ve Verimleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Yemeklik Baklagillerin Kültüre Alınması - Yemeklik Baklagillerin Gen Merkezleri - Baklagillerin Genel Özellikleri - Yemeklik Baklagillerde Tescil Edilen Çeşitler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Azot Döngüsü - Biyolojik Azot Fiksasyonu - Asimbiyotik Azot Fiksasyonu - Simbiyotik Azot Fiksasyonu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Nodülün Yapısı ve Özellikleri - Simbiyotik Azot Fiksasyonunu Etkileyen Faktörler - Azot Fiksasyonuna Bitki Besin Maddelerinin Etkisi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) - Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılışı - Taksonomi ve Sınıflandırması - Tane ve Kimyasal Bileşimi - Adaptasyonu ( Toprak ve İklim İstekleri) Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) - Kültürü - Toprak Hazırlığı - Ekim Zamanı, Yöntemleri ve Tohumluk - Gübreleme - Bakım - Hasat ve Harman - Hastalık ve Zarlıları - Islahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nohut (Cicer arietinum L.) - Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılışı - Taksonomi ve Sınıflandırması - Tane ve Kimyasal Bileşimi - Adaptasyonu ( Toprak ve İklim İstekleri) Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Nohut (Cicer arietinum L.) - Kültürü - Toprak Hazırlığı - Ekim Zamanı, Yöntemleri ve Tohumluk- Gübreleme - Bakım- Hasat ve Harman - Hastalık ve Zarlıları - Islahı Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Mercimek (Lens cuinaris Medik.) - Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılışı - Taksonomi ve Sınıflandırması - Tane ve Kimyasal Bileşimi - Adaptasyonu ( Toprak ve İklim İstekleri) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Mercimek (Lens cuinaris Medik.)- Kültürü - Toprak Hazırlığı - Ekim Zamanı, Yöntemleri ve Tohumluk - Gübreleme - Bakım - Hasat ve Harman - Hastalık ve Zarlıları - Islahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Bakla (Vicia faba L.) - Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılışı - Taksonomi ve Sınıflandırması-Tane ve Kimyasal Bileşimi - Adaptasyonu ( Toprak ve İklim İstekleri) - KültürüHastalık ve Zarlıları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Bezelye (Pisum sativum L.) - Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılışı - Taksonomi ve Sınıflandırması - Tane ve Kimyasal Bileşimi - Adaptasyonu ( Toprak ve İklim İstekleri) - Kültürü-Hastalık ve Zarlıları ve Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) - Kökeni, Tarihçesi ve Coğrafi Dağılışı - Taksonomi ve Sınıflandırması - Tane ve Kimyasal Bileşimi - Adaptasyonu ( Toprak ve İklim İstekleri) - Kültürü-Hastalık ve Zarlıları Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
1. Şehirali, S. 1988. Yemeklik Tane Baklagiller Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1089, Ders kitabı No: 314, A. Ü. Basımevi, Ankara, 435 s. 2. Özdemir, S.2002. Yemeklik Baklagiller Kitabı, Hasad Yayınları 3. Dilworth, M.J., James, E.K., Sprent, J.I., Newton, W.E.2008. Nitrogen-fixing Leguminous Symbioses. Published by Springer
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 10,5 10,5
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0