Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Araştırma ve Deneme Metodları TB302 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, lisans öğrencilerine araştırma mantığını ve gelişmedeki önemini benimsetmek, denemelerin planlanmasında istatistik prensiplerini ve denemelerden elde edilen verilerin deneme desenine uygun şekilde istatistiksel olarak değerlendirilmesini ve sonuçların yorumlanmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği Denemelerin kurulması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi, alana yönelik özel denemelerin kurulması, bunlardan veri eldesi ve bu verilerin değerlendirilerek yorumlanması için gerekli bilgi ve kavramlar
Ders Öğrenme Kazanımları - Araştırma mantığını ve gelişmede araştırmanın önemini kavrayabilme
- Araştırma ve geliştirmenin prensiplerini bilme
- Ülkesel ve uluslar arası bazda araştırma projelerinin planlanması ve bunların değerlendirilmesi yönünde becerilere sahip olma
- Denemede doğruluk derecesinin ve denemede güvenilirliğin artması için uygun deneme prensiplerini bilme
- İstatistik prensiplere uygun gözlem yapma ve veri elde etme yeteneğini kazandırma
- Araştırmanın amacına uygun deneme desenini seçebilme
- Büyük bir titizlik içinde denemelerin yürütülmesi becerilerini de kazandırabilme
- Doğru ve tarafsız karar verme becerisini sağlayabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Araştırma ve Bilimsel Yöntem, Araştırma Tipleri, Araştırmaların Ülkesel Düzeyde Planlanması, Ülkemizde Araştırma-Geliştirme Altyapısı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
2. Hafta Denemelerin Tertiplenmesi, Denemede Doğruluğun Artırılması ve Tarımsal Deneme Tipleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Bazı Temel ve İstatistiksel Kavramlar : ortalama, varyans ve standart sapma, teorik muamele populasyonlarının ortalamasının tahminlenmesi, iki teorik muamele populasyonu ortalaması farkının tahminlenmesi, F-Dağılış, F testi ve Bartlett ve Levene testleri, hipotez kontrolleri ve önemlilik testleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta İki grubun veya muamelenin karşılaştırılması: Eş Yapma yöntemi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta İki grubun veya muamelenin karşılaştırılması: Bağımsız Gruplar yöntemi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Varyans Analizi Tekniği: Önemlilik testi ve varyans komponentlerinin tahminlenmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta Deneme desenlerine giriş ve tesadüf parselleri deneme deseni Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Farklı muamelelerin gruplandırılması:muamele ortalamalarının ikişerli farklılıklarını test ederek gruplandırma ve sınıf karşılaştırmaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Tekerrür sayısının eşit olmadığı tesadüf parselleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta İki yönlü sınıflandırmalar: Tesadüf Blokları Deneme Deseni Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Tesadüf Blokları deneme deseninde varyans analizi ve önemlilik testleri ile ilgili deneme örnekleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
13. Hafta Latin Karesi Deneme Deseni: Latin karesinde varyans analizi tekniği Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Faktöriyel deneme desenleri; iki faktörlü denemeler ve üç faktörlü denemeler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
1.Turan, Z.M., 1995. Araştırma ve Deneme Metodları. UÜZF Ders Notları No : 62 ,Bursa. 2. Gomez,K.A.,and A.A.Gomez.1983.Statistical Procedures for Agricultural Research.John Wiley Sons, Newyork. 3.Little,T.M.,andF.J.Hills.1977.Agricultural Experimentation.Design and Analysis.John Wiley Sons, Newyork.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 18,5 18,5
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0