Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bitki Islahının Temel İlkeleri TB301 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitki ıslahının genetik ilkeleri ve ıslah yöntemlerini öğreterek, öğrenilen bilgi ve beceri doğrultusunda bitki ıslahı yapabilme kabiliyeti kazandırmak.
Dersin İçeriği Genetik kaynakları ve önemini tanıtma, Adaptasyon yeteneği yüksek verimli ve kaliteli yeni genotipler elde etmek için farklı genetik kaynaklara uygulanacak seleksiyon, melezleme ıslahı, melez çeşit ıslahı.
Ders Öğrenme Kazanımları - tarla bitkilerinde veriminin artırılmasında bitki ıslahının önemini, kültür bitkilerin evrimini ve gen merkezlerini, bitkilerin çiçek biyolojisi ve üreme sistemlerini sınıflandırabilecektir
- yeni tarımsal alanlara uygun çeşitlerin geliştirilmesine yönelik yöntemleri sınıflandırabilecektir
- modern bitki ıslahının genetik prensiplerini, ve bitkilerde melezleme tekniğini uygulayabilecektir
- melezlemelerden sonra ortaya çıkabilecek genetik açılımları yorumlayabilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bitki ıslahının tarihçesi, önemi ve amacı, kültür bitkilerinin evrimi, bitki ıslahının tarımsal üretime etkileri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Bitkilerde üreme sistemleri ve ıslah tekniği, çiçek morfolojisi, tozlanma ve döllenme, hücre bölünmesi, tarla bitkilerinde döllenme şekilleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Bitki ıslahının genetik ve stogenetik ilkeleri, bitkilerde değişim, kalıtım mekanizması, basit karakterlerin kalıtımı, iki karakterli melezleme ve kalıtımı, allel genler arası ilişkiler, allel olmayan genler arası ilişkiler Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Bağlantı (linkage), kantitatif kalıtım, kalıtım derecesi (heritability) Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Hetorosis ve bitki ıslahı yönünden önemi, heterosisin genetik açıklaması, heterosisin ıslahta kullanımı Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
6. Hafta Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık. Genetik erkek kısırlığı, stoplazmik erkek kısırlığı, stoplazmik genetik erkek kısırlığı. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Kendine döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. Seleksiyon ıslahı,Melezleme ıslahı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yabancı döllenen bitkilere uygulanan ıslah yöntemleri. Seleksiyon ıslahı, melezleme ıslahı, sentetik çeşitler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Hem kendine hem yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah yöntemleri. mutasyon ıslahı, tek tohum soy yöntemi, erken kuşaklarda değerlendirme Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Hem kendine hem yabancı döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. Mutasyon ıslahı, poyploidy Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Dayanıklılık ıslahının temel ilkeleri, dayanıklılığın mekanizması ve kalıtımı. Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık ıslahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Ters çevre şartlarına dayanıklılık ve moleküler bitki ıslahının temel ilkeleri ve önemli gen aktarma teknikleri Ders Saati Görsel Sunum Arazi Çalışması
Kaynaklar
1. Şehirali, S. ve M. Özgen, 2006. “Bitki Islahı” Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara Üniversitesi Matbaası, Ankara. 2. Bitki Islahı, Prof. Dr. İbrahim Genç, Prof. Dr.Tacettin Yağbasanlar, Çukurova Üniversitesi Ders Kitapları No:13 3. principals of cultivar development, theory thechnique. Walter R. Fehr lowa State University
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 4 40,60
PY2 5 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 40,60
PY4 2 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 5 2 10
Final 1 26,5 26,5
Sınıf İçi Etkinlik 10 2 20
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0