Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon TB205 3. Yarıyıl 2 + 2 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Traktörler; toprak işleme alet ve makinaları; ekim, dikim, gübreleme ve bakım makinaları, sulama makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat-harman makinaları, tarım makinaları işletmeciliği konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları; Türkiye’de tarımsal mekanizasyon (tarımsal yapı, tarihsel gelişimi ve düzeyi, türkiye tarımında mekanizasyonu geciktiren önemli etkenler), tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi tarımda kullanılan enerji kaynakları, tarım traktörleri (genel özellikleri) tarım alet ve makinaları; toprak işleme alet ve makinaları, ekim, dikim makinaları, gübre dağıtma makinaları, sulama mekanizasyonu, bitki koruma makinaları, hasat-harman makinaları
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarımsal mekanizasyonun tarihsel gelişimi, yararları, Türkiye'de ve dünyada tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini kavramak
- Toprak işleme, tohum yatağı hazırlama tekniklerini kavramak
- Ekim, fide dikim , çapa ve gübreleme makinalarının teknik ve işlevsel özelliklerini kavramak
- Hasat ve harman makinalarının teknik özellikleri çalışma ilkelerini kavramak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarımsal mekanizasyonun temel kavramları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Toprak işleme; tarihçe, temel kavramların tanımı, toprak işlemenin amaçları ve fonksiyonları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Toprak işleme makinaları; tanımlar, toprak işleme makinalarının sınıflandırması, özellikleri, parçaları ve görevleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Birinci sınıf toprak işleme makinaları; sınıflandırması, özellikleri, parçaları ve görevleri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
5. Hafta İkinci sınıf toprak işleme aletleri,sınıflandırması, özellikleri, parçaları ve görevleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Ekim makinaları; ekim makinalarının teknik ve işlevsel özellikleri ve görevleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Dikim makinaları; dikim makinalarının teknik ve işlevsel özellikleri ve görevleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Gübreleme makinaları; gübreleme makinalarının teknik ve işlevsel özellikleri ve görevleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
10. Hafta Bakım makinaları; çapa makinalarının teknik ve işlevsel özellikleri ve görevleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Tarımsal savaş teknik ve işlevsel özellikleri ve görevleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Hasat Makinaları; teknik ve işlevsel özellikleri ve görevleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Hasat sonrası ürün hazırlama ve işleme teknikleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Hasat-Harman Makinaları; Biçerdöverlerin teknik ve işlevsel özellikleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
Ergüneş G., Tarım makinaları. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY5 4 3 3 3 3 40,60,40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 4 4 4 40,60,40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 14,5 14,5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0