Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bitki Koruma TB204 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarımsal ürünlerde ekonomik kayba sebep olan zararlı, hastalık ve yabancı otlar ile ilgili temel bilgiler vermek ve bunlara karşı uygulanan mücadele yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriği Böceklerin genel özellikleri, fayda ve zararları, morfolojik, anatomik, fizyolojik ve üreme-gelişme özellikleri, böcek ekolojisi ile böceklerin toplanma ve koleksiyon yapılma kuralları; bitki hastalıklarının ekonomik önemi, hastalık simptomatolojisi, etmen belirtileri, hastalık etiyolojisi, biyotik ve abiyotik nedenler, hastalık oluşumu ve patogenesis, hastalığın gelişme aşamaları ve patojenik mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal maddeler, bitkide dayanıklılık, hastalık ekolojisi ve epidemiyolojisi, hastalıklarla genel savaşım yöntemleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarımda bitki hastalıklarını ve zararlı böcekleri ve zarar türlerini öğrenir.
- Kültür bitkilerine zarar veren hastalıkları ve zararlıları ve bunların kontrol yöntemlerini öğrenir
- Tarımdaki önemli eklembacaklıların anatomik özelliklerini öğrenir
- Tarımsal haşere, hastalık ve bitkilerin tanımı, biyolojisi, hasar belirtileri ve kontrolü
- Tarımsal ürünlerde fungal, viral ve bakteriyel hastalık etkenlerini ve yabancı otları ve bunların biyolojilerini ve kontrol yöntemlerini öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hastalıkların tanımı Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Fungal hastalıklar Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Viral bitki hastalıkları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Bakteriyel bitki hastalıkları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Parazitik olmayan bitki hastalıkları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Yabancı otlar Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
7. Hafta Bitki hastalıklarının kontrolu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Böceklerin morfolojisi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Böcek taksonomisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Böceklerin yaşam siklusu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Önemli zararlılarÖnemli zararlılar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Tarımsal zararlıların kontrolüTarımsal zararlıların kontrolü Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Biyolojik kontrol Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Agrios, G. 2005 Plant Pathology AP Press.
Alaoğlu, Ö., Boyraz, N., Güncan. A., Baştaş, K.K. 2017 Bitki Koruma Selçuk Ünv. Ziraat Fak. Konya.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 3 3 40,60
PY5 3 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 3 3 3 3 3 40,60
PY8 4 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0