Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hayvancılık Prensipleri TB203 3. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çiftlik hayvanları ile ilgili temel bilgiler verilerek, ziraat mühendisi adaylarında hayvancılık kültürünün oluşturulması ve yerleştirilmesi
Dersin İçeriği Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi ve beslenmesi konularında genel teorik ve pratik bilgiler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Dünya ve Türkiye hayvancılığı
- Evrim ve evcilleştirme süreçleri
- Hayvanların, üreme, davranım, büyüme ve gelişme süreçlerinin temelleri
- Çiftlik hayvanlarının yaşama ve verim için nasıl besleme yapılacağı
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hayvancılığın ülke ve aile ekonomisine katkıları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Hayvancılık ve hayvan türleri hakkında genel bilgi verilmesi Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Sütçü ve etçi sığır ırkları hakkında bilgi verilmesi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
4. Hafta Manda ırkları hakkında bilgi verilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Koyun ve keçi ırkları hakkında bilgi verilmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Tavuk ırkları hakkında bilgi verilmesi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Hayvan ve yem ilişkisi
9. Hafta Yem değeri (yem besin maddeleri ve yem enerjisi) Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta Hayvanların yaşam ve verim için besin maddelerine olan ihtiyaçları Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta Hayvanların yaşam için besin maddelerine olan ihtiyaçları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Dölerme ve gebelik ihtiyacı ile gelişme ve besi ihtiyacı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Süt verimi ihtiyacı Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
14. Hafta İş verimi, yapağı verimi ve yumurta verimi ihtiyacı Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
Kılıç, A., 1988. Yemler ve Hayvan Besleme ( Uygulamalı El Kitabı). Bilgehan Basımevi, Bornova-İzmir.
Tuncel, E., 1992. Küçükbaş Hayvan Yetiştirme, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa..
Şengonca, M., 1988. Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Ege Üniversitesi Yayınevi, 1998. Bornova-İzmir
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY2 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY7 3 4 4 4 4 40,60,40,60
PY8 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 2 2 8 16
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0