Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Yem ve Yem Teknolojisi TB202 4. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yemleri tanıma ve yem değerini iyileştirmeye yönelik teknolojik işlemler hakkında bilgilendirme ve yemlerin besleme değerlerini belirlemek.
Dersin İçeriği Yemlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Kaba yemlerin tanımlanması, doğal ve yapay çayır-meralar, baklagil yeşil yemleri, Buğdaygil yeşil yemleri, kök ve yumru yemler, Gıda ve içki sanayi artıkları, Yoğun yemler ve buğdaygil dane yemleri, Baklagil yoğun yem, küspe üretimi ve küspeleri, Hayvansal kaynaklı yemler, NPN’li bileşikler, mineral yemler, tek hücre proteinleri, mineral ve vitaminler, Kaba yemlere uygulanan teknolojik işlemler, Silaj ve silaj teknolojisi, Yoğun yemlere uygulanan teknolojik işlemler, Beslenmeyi engelleyiciler
Ders Öğrenme Kazanımları - Hayvan beslemede kullanılan yemler ve yem katkı maddeleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olabilme
- Yemlerin besin maddeleri bileşimlerini kavrayabilme
- Hayvan beslemede kullanılan farklı yemler ile ilgili araştırma yapabilme
- Yem sektörüne yönelik kişi ve kuruluşlar ile iletişim kurabilme
- Yem bilimi ve teknolojisi alanındaki yenilikleri izleyebilme ve bunları hayvansal üretime aktarabilme
- Yemlerle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Yemin tanımı ve sınıflandırılması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
2. Hafta Kaba yemler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Yoğun yemler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta Karma yemler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Yem Katkı Maddeleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Yem Fabrikası Teknik Gezisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Hayvancılık İşletmesi Teknik Gezisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
9. Hafta Yeşil yemlerin saklanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Yemlere uygulanan teknolojik işlemler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Büyükbaş hayvanlar için rasyon (diyet) hazırlama Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Küçükbaş hayvanlar için rasyon (diyet) hazırlama Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Kanatlı hayvanlar için rasyon (diyet) hazırlama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Diğer hayvan türleri için rasyon (diyet) hazırlama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Karabulut, A. 2002. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Ders Notları No:67, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Görükle-Bursa.
Ergül M. 2002. Yemler Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atelyesi, Bornova-İzmir.
Kutlu, H. R., ve L. Çelik. 2014. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 226, Ders Kitapları Yayın No: A-86, Adana
Anonim, 2004. Yem Analiz Metodları. Tebliğler, 02.09 2004 Tarih ve 25571 Sayılı Resmi gazete, S:22-34, Ankara
Kılıç, A.1988. Yemler ve Hayvan Besleme (Uygulamalı El Kitabı). Bilgehan Basımevi, Bornova-İzmir
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 0 0 40,60
PY2 3 3 3 3 3 0 0 40,60
PY4 3 4 4 4 4 0 0 40,60,40,60
PY7 4 4 4 4 4 0 0 40,60
PY8 3 3 3 3 3 0 0 40,60
PY10 3 3 3 3 3 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 8 16
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0