Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji TB106 2. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarımsal ekoloji ile ilgili temel ilke ve kavramlarla bitkisel üretime etkili olan faktörleri öğretmek
Dersin İçeriği Ekoloji ve tarımsal ekoloji tanımı, doğal ekosistem öğeleri (üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar), prensipleri (enerji akışı, madde döngüsü), verimliliği, doğal ve agro (tarımsal)-ekosistem farkları, tarımsal üretim sistemleri ve bunların dayandığı bitkisel (birincil) üretimi etkileyen enerjitik (ışık, sıcaklık, yerçekimi) ve maddesel (karbondioksit, su, bitki besin elementleri tuzluluk asitlik) çevre faktörleri ile bu faktörlerin bitkisel üretim üzerine etkileri incelenmektedir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarımsal ekolojinin tanımı, önemi, kapsamı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, güncel çevre sorunlarının ekolojik yönlerini kavrama
- Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerin öğrenilmesi ve yorumlanması
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarımsal ekolojinin tanımı, önemi, kapsamı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, güncel çevre sorunlarının ekolojik yönden irdelenmesi Ders Saati Arazi Çalışması Görsel Sunum
2. Hafta Ekosistemin tanımı, unsurları (üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar, enerjitik ve maddesel faktörler) Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Ekosistemin çalışma prensipleri (enerji akışı, madde döngüsü) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Besin-enerji zinciri ve pramidi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Ekosistemde verimlilik ve ölçüm yöntemleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
6. Hafta Doğal ve agro (tarımsal) ekosistem farkları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Gıda üretim sistemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Bitkisel üretimin temel unsurları (gen kaynakları, adaptasyon, toprakların sınıflandırılması, tarımsal araziler ve dağılımı) Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Çevre koşulları, organizmanın çevreye tepkisinde temel ilkeler (tepki tipleri, etki mekanizmaları) Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta Çevre faktörü olarak güneş, ışık ve bitkisel üretim yönünden özellikleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Işık ve bitkisel üretim Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Sıcaklık ve bitkisel üretim Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Atmosfer (Oksijen, Azot, Karbondioksit ve diğer gazlar, duman ve partiküller) ve bitkisel üretim Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Andiç, C., 1999. Tarımsal Ekoloji. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 106, Erzurum.
. Kocataş, A. 1999. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yay. No. 51, 564 s., İzmir.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 40,60
PY6 4 4 4 40,60
PY7 4 4 4 40,60
PY8 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 10 10
Kısa Sınav 1 2 10 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0