Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İstatistik TB102 2. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı öğrencilerin temel istatistik kavramlarını ve metotları öğrenmelerini sağlamak ve onları bu temel istatistik metotlarının uygulanması ve yorumlanması konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği İstatistiğe giriş, temel kavramlar, verilerin sunulması ve özetlenmesi, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve olasılık dağılışları (binom, poisson ve normal), İstatistiksel yorumlama, hipotez testleri, değişkenler arasındaki ilişkiler (regresyon ve korelasyon analizi), sayımla elde edilen verilerin analizi
Ders Öğrenme Kazanımları - Öğrenci, Temel istatistik kavramlarını öğrenir
- İstatistiksel tahminleme ve hipotez kurmayı anlar
- Temel istatistik metotlarının uygulanmasını öğrenir
- İstatistiksel çıktıların yorumlanmasını kavrar
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Temel kavramlar ve tanımlar Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Değişken tipleri, frekans dağılışları, tanımlayıcı örnek istatistikleri, mod, medyan Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
3. Hafta Değişim ölçütleri, değişim aralığı, standart sapma, varyans Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Olasılık teorisi ve şans değişkenleri, olay, olasılık, olay sayılarının saptanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Kesikli şans değişkenleri, sürekli şans değişkenleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Kesikli değişkenler için olasılık dağılışları, binom dağılışları, poisson dağılışları Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta Uniform dağılış, gamma tipi olasılık dağılışları, Weibull olasılık dağılışı, Binom dağılışına normal dağılış yaklaşımı uygulanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İstatistiksel yorumlama, istatistiksel tahminleyici çeşitleri, populasyon ortalaması için nokta ve aralık tahminlemesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Hipotez testleri, büyük ve küçük örnek testleri, t dağılışı, iki ortalamanın karşılaştırılması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
11. Hafta Ki kare dağılışı, varyans için güven aralığı ve hipotez kontrolleri, iki varyansın karşılaştırılması ve f testi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Değişkenler arasındaki ilişkiler, doğrusal ilişkiler, regresyon denkleminin incelenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Korelasyon, korelasyon katsayısının hesaplanması, kontrolü ve homojenlik testi Ders Saati Görsel Sunum
14. Hafta Deneme tasarımları ve analizleri, tesadüf parselleri ve blokları, latin kare deneme tasarımı, ortalamaların karşılaştırılması ve parametrik olmayan testler ve uygulamaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
İkiz F., Püskülcü H., Eren Ş., İstatistiğe giriş, Barış Yayınları, İzmir
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 2 2 2 2 2 40,60
PY5 3 3 3 3 3 40,60
PY6 3 3 3 3 3 40,60
PY7 2 2 2 2 2 40,60
PY8 4 4 4 4 4 40,60
PY9 2 2 2 2 2 40,60
PY10 2 2 2 2 2 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 10 1 10
Ara Sınav 1 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0