Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Genel Kimya KIM101 1. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ATAHAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Maddenin yapısı ve özelliklerini kavratmak, Kimya prensipleri doğrultusunda ezberden çok öğrenmeyi benimsetmek. Günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini aktarmak.
Dersin İçeriği Atomun yapısı. Periyodik cetvel. Atom çekirdeğinin yapısı ve radyoaktiflik. Kimyasal bağlar. Stokiyometri. Gazlar. Sıvılar ve hal değişimleri. Katılar. Çözeltiler ve çözelti reaksiyonları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Elementleri ve bileşikleri tanır.
- Madde ve özelliklerini bilir.
- Kimyanın genel ilkelerini bilir.
- Kimya alanındaki gelişmeleri araştırır.
- Kimya ve bitkiler arasında ilişki kurar.
- Temel kimya bilgilerini laboratuarda uygulayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş, Tanım ve Genel Bilgiler Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
2. Hafta Madde Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
3. Hafta Atomun Yapısı ve Atom Modelleri Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
4. Hafta Kimyasal Semboller ve Denklemler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
5. Hafta Kimyasal bileşikler ve tepkimeler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
6. Hafta Kimyasal bileşikler ve tepkimeler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
7. Hafta Sulu çözelti tepkimeleri Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gazlar Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
10. Hafta Termokimya Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati
11. Hafta Kimyasal kinetik Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
12. Hafta Kimyasal denge Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma
13. Hafta Kimyasal denge Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
14. Hafta Organik kimya Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler
Kaynaklar
C.E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitabevi, Cilt I-II, İstanbul, 1999.
P. Atkins, L. Jones, Temel Kimya, Moleküler, Maddeler ve Değişimler Bilim Yayıncılık, Cilt I-II, Ankara, 1998.
J. McMurry, R.C. Fay, Chemistry, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 4 4 4 40,60
PY4 2 2 2 2 2 2 2 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 0 -
PY10 4 4 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 12 12
Ödev 1 1 10 10
Final 1 24 24
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0