Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Fizik II FIZ 102 2. Yarıyıl 2 + 0 2,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel Fizik kavramlarını öğretmek. Kavramlar arası ilişkileri kurmak. Kavramların uygulamalarını göstermek.
Dersin İçeriği Boyut ve Birim, Bir Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katıların Dönme Hareketi
Ders Öğrenme Kazanımları - Fizik konularıyla ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
- Mekanik konusuyla ilgili alt kavramları tanımlayabilme/açıklayabilme.
- İş ve enerjiyi tanımlayarak günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayabilme.
- Elektrik ve özellikleri konusunda temel süreçleri açıklayabilme.
- Elektrik devreleri ile ilgili ilköğretim düzeyinde deney düzenekleri hazırlayabilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Ölçü ve birimler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Vektörler Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
3. Hafta Mekanik: Hareket, hız ve ivme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Kuvvet ve denge Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Newton kanunları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta İş ve enerji Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Basınç ve sıvılar Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Elektriksel yük ve özellikleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Elektriklenme çeşitleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta Elektriksel alan, akım ve direnç Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Ohm kanunu Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Elektrik devreleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Piller ve üreteçler Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
Kaynaklar
R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-I,Saunders College Publishing, 2000 (5.baskı).
H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008 (12.baskı).
D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC, 2005 (6.baskı)
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 4 4 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 2 2 40,60
PY8 3 3 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 1 10 10
Araştırma 1 10 10
Diğer Faaliyetler 1 10 10
Ara Sınav 1 1 10 10
Kısa Sınav 1 12 2 24
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0