Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Genel Mikrobiyoloji BTK203 3. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere;mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Mikrobiyoloji biliminin tarihsel gelişimi; mikroorganizmaların canlılar topluluğundaki yeri, genel özellikleri ve sınıflandırılmaları (prokaryotlar, funguslar, algler, viruslar vb), m.o.ların izolasyonu ve tanısı, mikrobiyal gelişimin sayısal ölçümü, m.o.larda genetik varyabilite mekanizmaları, m.o.larda yaşam biçimleri, m.o.lara çevre faktörlerinin etkisi, sterilizasyon teknikleri, m.o.lardan yararlanma, m.o.ların doğada madde dolaşımına katkısı, m.o. salgıları, m.o. metabolizması, antibiyotik ve ilaçların m.o.lara etki mekanizmaları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Mikrobiyolojik numune almak
- Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmak
- Kültür Elde Etmek
- Mikroskobik İnceleme Yapmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Aseptik çalışma tekniği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Numune alma, hijyen kontrol numuneleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Besiyeri hazırlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Besiyeri hazırlanması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta İnkübasyon Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Koloni morfolojisi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
10. Hafta Koloni morfolojisi, saf kültür eldesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Preparat hazırlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Mikroorganizma hücrelerini inceleme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Mikroorganizma hücrelerini inceleme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 3 40,60
PY6 4 3 4 4 4 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY8 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 4 56
Ara Sınav 1 1 15 15
Kısa Sınav 1 2 8 16
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0