Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 2. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr. Gör. Dr. Barış ÇATAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere Türkiye Cumhuriyet Tarihi’ni öğretmek.
Dersin İçeriği Atatürk inkılâpları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler
Ders Öğrenme Kazanımları - Cumhuriyet sonrası gerçekleşen devrimler listeleyebilir.
- Cumhuriyet’e yönelik gerçekleşen Şeyh Sait ayaklanması, İzmir suikastı gibi konuları ayırt edebilir.
- Çok partili yaşama geçiş sürecini özetleyebilir.
- Çok partili hayata geçiş nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci iç ve dış gelişmeler Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
2. Hafta Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci iç ve dış gelişmeler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Hilafetin kaldırılması ve tevhidi tedrisat yasası, devrime karşı tepkiler Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Şeyh Sait ayaklanması Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta İzmir suikastı Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
6. Hafta Çok partili Yaşama geçiş denemeleri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
7. Hafta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Serbest Cumhuriyet Fırkası Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
10. Hafta Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
Kaynaklar
E.S. Yalçın, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Anmustafa kara, 2004
Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 2 2 3 3 2 40,60
PY2 2 2 2 3 2 40,60
PY7 3 3 3 3 3 40,60
PY8 2 2 2 2 2 40,60
PY9 2 2 2 2 2 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 3 3
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 51
Dersin AKTS Kredisi 2,0