Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY115 İktisada Giriş I Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY105 İşletme Matematiği Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY107 Temel Bilgi Teknolojileri Evet Evet 2 + 1 3 4
SKY109 Genel İşletme Evet Evet 3 + 0 3 5
ING101 Yabancı Dil I Evet Evet 2 + 0 2 2
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
TDB101 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 2
SKY101 Genel Muhasebe I Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY111 Akademik İngilizce I Evet Evet 2 + 0 2 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 23 32
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY102 Genel Muhasebe II Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY106 Tıbbi Terminoloji Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY108 Yönetim Organizasyon Evet Evet 3 + 0 3 5
ING102 Yabancı Dil II Evet Evet 2 + 0 2 2
SKY110 Hukukun Temel Kavramları Evet Evet 3 + 0 3 4
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
TDB122 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 2
SKY116 İktisada Giriş II Evet Evet 3 + 0 3 5
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
SKY112 Akademik İngilizce II Evet Evet 2 + 0 2 2
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 24 34
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY223 Biyoistatistik I Evet Evet 3 + 0 3 4
SKY203 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY205 Araştırma Yöntemleri Evet Evet 3 + 0 3 4
SKY227 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Evet Evet 3 + 0 3 5
SECMES3YY 3.YY SEÇMELİ DERSLER Hayır Evet 0 + 0 6 8
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY217 Sosyal Politika Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY221 Spor ve Medya Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY214 Psikoloji Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY216 İşletme Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY220 Spor Muhabirliği Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY219 İşaret Dili Hayır Evet 3 + 0 3 4
UGS201 İşaret Dili Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY222 Ageing and Home Care Services Management Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY218 Avrupa Birliği ve Sağlık Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY229 Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Değişim Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY228 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablo Analizi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY215 Örgütsel Davranış Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY212 Yaşlılık ve Evde Bakım Hizmetlerinin Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY211 Tıbbi Dokümantasyon Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY230 Davranış Bilimleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY225 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 18 26
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY207 Sağlık Sosyolojisi Evet Evet 3 + 0 3 4
SKY202 İstatistik II Evet Evet 3 + 0 3 4
SKY204 Epidemiyoloji Evet Evet 3 + 0 3 4
SKY233 Sağlıkta Bilgi Yönetim Sistemleri Evet Evet 3 + 0 3 4
SKY208 Hastane Örgüt ve Yönetimi Evet Evet 3 + 0 3 5
SKY226 Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi Evet Evet 3 + 0 3 5
SECMES4YY 4.YY SEÇMELİ DERSLER Hayır Evet 0 + 0 6 8
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY212 Yaşlılık ve Evde Bakım Hizmetlerinin Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY214 Psikoloji Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY216 İşletme Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY211 Tıbbi Dokümantasyon Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY213 Finansal Tablo Analizi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY215 Örgütsel Davranış Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY221 Spor ve Medya Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY220 Spor Muhabirliği Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY219 İşaret Dili Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY222 Ageing and Home Care Services Management Hayır Evet 3 + 0 3 4
UGS201 İşaret Dili Hayır Evet 0 + 0 0 0
SKY218 Avrupa Birliği ve Sağlık Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY217 Sosyal Politika Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 24 34
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY301 Sağlık Hukuku Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY305 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY303 Hasta ve Çalışan Güvenliği Evet Evet 3 + 0 3 6
SECMES5YY 5.YY SEÇMELİ DERSLER Hayır Evet 0 + 0 9 12
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY313 Sağlık ve Ekonomik Kalkınma Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY315 Sağlık İçin Sosyal Bilimler I Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY319 Sağlık Kurumlarında Program Planlama ve Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY321 Kamu Maliyesi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY314 Sağlık Kurumlarında Sosyal Pazarlama Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY316 Sağlık İçin Sosyal Bilimler II Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY320 Sağlık Sigortacılığı Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY325 Temel Gazetecilik Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY324 Kitle İletişimin Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY326 Health and Ethics Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY327 Risk Management in Health Care Facilities Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY312 Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY318 Örgüt Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY311 Sağlık ve Etik Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY317 Sağlık Turizmi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY322 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 18 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY328 Sağlık Ekonomisi Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY302 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY330 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY332 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY338 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Evet Evet 3 + 0 3 4
SECMES6YY 6.YY SEÇMELİ DERSLER Hayır Evet 0 + 0 9 12
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY312 Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY314 Sağlık Kurumlarında Sosyal Pazarlama Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY316 Sağlık İçin Sosyal Bilimler II Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY318 Örgüt Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY322 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY311 Sağlık ve Etik Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY315 Sağlık İçin Sosyal Bilimler I Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY317 Sağlık Turizmi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY319 Sağlık Kurumlarında Program Planlama ve Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY321 Kamu Maliyesi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY325 Temel Gazetecilik Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY324 Kitle İletişimin Tarihi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY326 Health and Ethics Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY327 Risk Management in Health Care Facilities Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY313 Sağlık ve Ekonomik Kalkınma Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY320 Sağlık Sigortacılığı Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY345 Medikal Muhasebe Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY341 Sağlık Kurumlarında Liderlik Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 24 40
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY401 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY403 İletişim Evet Evet 3 + 0 3 6
SECMES7YY 7.YY SEÇMELİ DERSLER Hayır Evet 0 + 0 9 12
SKY409 Stratejik Yönetim Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY407 Girişimcilik Evet Evet 3 + 0 3 4
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY411 Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY415 Hastane Bilgi Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY417 Sağlık Politikası Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY421 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY423 Yönetim Muhasebesi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY414 Sağlık Yönetim Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY420 Finansal Performans Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY422 Yeni Finansman Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY424 Kantitatif Karar Verme Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY427 Habercilik Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY425 Preventive Health Services Management Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY426 Health Management Systems Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY418 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY416 Ekonomik Analiz Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY419 Türk Sağlık Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY413 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY412 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 21 34
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY402 Stratejik Yönetim Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY404 Girişimcilik Evet Evet 3 + 0 3 6
SKY406 Proje Evet Evet 3 + 0 3 18
SECMES8YY 8.YY SEÇMELİ DERSLER Hayır Evet 0 + 0 9 12
SKY428 İşletmede Mesleki Eğitim Evet Evet 5 + 0 20 30
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SKY414 Sağlık Yönetim Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY416 Ekonomik Analiz Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY418 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY420 Finansal Performans Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY422 Yeni Finansman Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY424 Kantitatif Karar Verme Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY411 Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY413 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY415 Hastane Bilgi Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY419 Türk Sağlık Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY421 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY427 Habercilik Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY425 Preventive Health Services Management Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY426 Health Management Systems Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY417 Sağlık Politikası Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY423 Yönetim Muhasebesi Hayır Evet 3 + 0 3 4
SKY412 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 38 72