Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
Finansal Tablo Analizi SKY213 - - - - - - - - - - - - -
3.YY SEÇMELİ DERSLER SECMES3YY - - - - - - - - - - - - -
4.YY SEÇMELİ DERSLER SECMES4YY - - - - - - - - - - - - -
5.YY SEÇMELİ DERSLER SECMES5YY - - - - - - - - - - - - -
6.YY SEÇMELİ DERSLER SECMES6YY - - - - - - - - - - - - -
7.YY SEÇMELİ DERSLER SECMES7YY - - - - - - - - - - - - -
8.YY SEÇMELİ DERSLER SECMES8YY - - - - - - - - - - - - -
Ageing and Home Care Services Management SKY222 - - - - - - - - - - - - -
Akademik İngilizce I SKY111 5 - - - - - - - - - - - -
Akademik İngilizce II SKY112 3 1 1 1 2 3 3 4 3 - 4 3 2
Araştırma Yöntemleri SKY205 - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB101 - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 - - - - - - - - - - - - -
Avrupa Birliği ve Sağlık SKY218 3 2 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4
Biyoistatistik I SKY223 - - - - - - - - - - - - -
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri SKY418 3 4 3 3 5 4 3 3 4 - 4 4 -
Davranış Bilimleri SKY230 1 - - - - - - - - - - - -
Ekonomik Analiz Teknikleri SKY416 1 3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2
Epidemiyoloji SKY204 4 4 3 5 5 4 4 3 4 - - - 5
Finansal Performans Değerlendirme SKY420 - - - - - - - - - - - - -
Genel İşletme SKY109 - - - - - - - - - - - - -
Genel Muhasebe I SKY101 - - - - - - - - - - - - -
Genel Muhasebe II SKY102 - - - - - - - - - - - - -
Girişimcilik SKY404 2 3 3 3 3 5 3 5 4 4 - 5 3
Girişimcilik SKY407 2 3 3 3 3 5 3 5 4 4 - 5 3
Habercilik SKY427 - - - - - - - - - - - - -
Hasta ve Çalışan Güvenliği SKY303 4 4 3 5 5 4 4 3 - - 5 5 4
Hastane Bilgi Sistemleri SKY415 - - - - - - - - - - - - -
Hastane Örgüt ve Yönetimi SKY208 - - - - - - - - - - - - -
Health and Ethics SKY326 - - - - - - - - - - - - -
Health Management Systems SKY426 - - - - - - - - - - - - -
Hukukun Temel Kavramları SKY110 - - - - - - - - - - - - -
İktisada Giriş I SKY115 - - - - - - - - - - - - -
İktisada Giriş II SKY116 3 - - - - - - - - - - - -
İletişim SKY403 5 1 4 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5
İstatistik II SKY202 - - - - - - - - - - - - -
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku SKY302 - - - - - - - - - - - - -
İşaret Dili SKY219 - - - - - - - - - - - - -
İşaret Dili UGS201 - - - - - - - - - - - - -
İşletme Hukuku SKY216 - - - - - - - - - - - - -
İşletme Matematiği SKY105 - - - - - - - - - - - - -
İşletmede Mesleki Eğitim SKY428 - - - - - - - - - - - - -
Kamu Maliyesi SKY321 - - - - - - - - - - - - -
Kantitatif Karar Verme Teknikleri SKY424 - - - - - - - - - - - - -
Kariyer Planlama KRP102 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 2 3
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri SKY421 - - - - - - - - - - - - -
Kitle İletişimin Tarihi SKY324 - - - - - - - - - - - - -
Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi SKY413 - - - - - - - - - - - - -
Medikal Muhasebe SKY345 - - - - - - - - - - - - -
Örgüt Tasarımı SKY318 5 4 2 5 4 5 5 2 - 2 4 2 4
Örgütsel Davranış SKY215 4 5 4 3 3 5 - - - - - - -
Preventive Health Services Management SKY425 - - - - - - - - - - - - -
Proje SKY406 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psikoloji SKY214 - - - - - - - - - - - - -
Risk Management in Health Care Facilities SKY327 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Ekonomisi SKY328 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Hizmetleri Yönetimi SKY203 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Hukuku SKY301 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık İçin Sosyal Bilimler I SKY315 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık İçin Sosyal Bilimler II SKY316 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Değişim SKY229 4 4 4 5 3 5 5 4 3 3 5 4 4
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablo Analizi SKY228 3 3 3 - - 3 4 - 5 - 5 4 3
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim SKY330 4 - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler SKY338 5 2 - - 5 5 5 5 5 1 5 1 5
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi SKY332 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi SKY401 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Liderlik SKY341 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi SKY227 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi SKY226 - 4 3 1 5 4 4 2 1 1 4 1 4
Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme SKY411 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Pazarlama SKY305 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Pazarlama SKY225 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4
Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi SKY412 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Program Planlama ve Değerlendirme SKY319 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi SKY312 4 5 - - 5 - - 5 - - - - -
Sağlık Kurumlarında Sosyal Pazarlama Teknikleri SKY314 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi SKY322 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Politikası SKY417 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4
Sağlık Sigortacılığı SKY320 5 5 3 5 4 4 4 5 4 2 3 3 2
Sağlık Sosyolojisi SKY207 - - - - - - - - - - - - -
Sağlık Turizmi SKY317 4 1 1 - 2 3 5 4 3 4 4 5 4
Sağlık ve Ekonomik Kalkınma SKY313 3 4 2 4 5 5 4 4 5 3 5 4 2
Sağlık ve Etik SKY311 4 2 2 3 3 5 4 5 5 2 4 - 3
Sağlık Yönetim Sistemleri SKY414 - - - - - - - - - - - - -
Sağlıkta Bilgi Yönetim Sistemleri SKY233 - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Politika SKY217 20 - - 40 - - - 20 - - 20 - -
Spor Muhabirliği SKY220 - - - - - - - - - - - - -
Spor ve Medya SKY221 - - - - - - - - - - - - -
Stratejik Yönetim SKY402 4 4 2 3 4 5 4 4 3 2 4 3 2
Stratejik Yönetim SKY409 4 4 2 3 4 5 4 4 3 2 4 3 2
Temel Bilgi Teknolojileri SKY107 - - - - - - - - - - - - -
Temel Gazetecilik SKY325 - - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Dokümantasyon SKY211 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 3 5
Tıbbi Terminoloji SKY106 - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I TDB101 - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II TDB122 - - - - - - - - - - - - -
Türk Sağlık Sistemleri SKY419 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 4 4 4
Yabancı Dil I ING101 - - - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil II ING102 - - - - - - - - - - - - -
Yaşlılık ve Evde Bakım Hizmetlerinin Yönetimi SKY212 - - - - - - - - - - - - -
Yeni Finansman Teknikleri SKY422 - - - - - - - - - - - - -
Yönetim Muhasebesi SKY423 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
Yönetim Organizasyon SKY108 - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 35 29 27 27 29 28 27 28 26 22 25 25 26
İlişki Ağırlığı - 147 103 81 143 109 121 112 132 102 62 125 91 93