Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Object Oriented Analysis And Design CE208 4. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin nesneye yönelik yaklaşımlar, nesneye yönelik araçlar, yöntemler ve teknikler hakkında bilgilendirilmesi. Öğrencilere nesneye yönelik modeller yaratabilme becerisinin kazandırılması. UML'in Bileşik Süreç (Unified Process) çözümleme ve tasarım süreçlerine nasıl uygulandığının açıklanması. UML kullanarak nesneye yönelik yaklaşımlar ile yazılım geliştirmenin nasıl yapılabildiğinin açıklanması. Gereksinim belirleme ve use case modelleme çalışmalarının gösterilmesi. Sınıf ve nesen kavramı ile çözümleme ve tasarım aşamalarına ait sınıfların nasıl bulunacağının öğrenilmesi. İlişki kavramının UML tarafından nasıl kullanıldığının açıklanması. Kalıtım ve çokbiçimlilik (polymorhism) kavramlarının öğrenilmesi. Use case'lerin nasıl gerçeklenebileceklerinin anlatılması. Aktivite ve durum (state) şemaları çizmeyi öğrenmek. Tasarım sürecinin anlaşılması, tasarım kavramı ve prensiplerini kavramak. Nesneye yönelik tasarım metodlarının anlaşılmasını sağlamak. Alt-sistem, bileşen, arayüz, ve tasarım kalıplarının öğrenilmesi. Nesneye yönelik yazılım mimarisi tasarımı ve katmanlı mimarinin anlaşılması. Arayüz tanımlarının tasarım sürecindeki kullanımının öğrenilmesi. Dosya ve veritabanı tasarımlarının incelenmesi. Çözümleme ve tasarım çalışmalarının nasıl belgelendirileceğinin anlaşılması. Öğrencinin genel olarak çözümleme ve tasarım süreçleri, yöntemleri, araç ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması.
Dersin İçeriği Nesneye Dayalı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Kullanım-Durumları ile Yazılım Gereksinimlerinin Modellenmesi. Fonksiyonel Olmayan İsterlerin Belirlenmesi. Alan Modelinin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi. Sistem Sekans Diyagramları. Gereksinimlerden Tasarıma Geçiş. UML Etkileşim Diyagramları. Tasarım Nesnelerinin ve Sorumluluklarının Belirlenmesi. Tasarımdan Koda geçiş.
Ders Öğrenme Kazanımları - Students know the basics of the software development lifecycle.
- Students know object-oriented analysis and design techniques and apply their methodologies.
- Students create requirements analysis documents with UML.
- Students express analysis and design models with UML diagrams.
- Students gain the ability to model a software project with UML
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta UML nedir?
2. Hafta Bileşik Süreç (Unified Process) nedir?
3. Hafta İstekler işakışı
4. Hafta Use case modelleme
5. Hafta Çözümleme iş akışı, sınıflar ve nesneler
6. Hafta Çözümleme sınıflarının bulunması
7. Hafta Analiz ilişkileri
8. Hafta Kalıtım ve çokbiçimlilik (polymorphism)
9. Hafta Use case gerçekleştirme ve etkileşim şemaları
10. Hafta Etkinlik şemaları, durum (state) makinaları
11. Hafta Tasarım sınıfları
12. Hafta Çözümleme ilişkilerinin arıtılması
13. Hafta Arayüzler ve alt sistemler
14. Hafta Tasarım kalıpları
Kaynaklar
“UML and The Unified Process, Practical Object-Oriented Analysis and Design”, Second Edition; Jim Arlow & Ila Neustadt; Pearson Education, 2005.
“Object-Oriented Analysis and Design: Understanding System Development with UML 2.0”, Mike O'Docherty, John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
“Head First Object-Oriented Analysis and Design”; Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West; O’Reilly, 2007.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 5 16 80
Ödev 2 5 10 50
Toplam İş Yükü 130
Dersin AKTS Kredisi 4,0